Monitor Zorginstituut brengt ervaren lasten en opbrengsten van kwaliteitsindicatoren in kaart

In 2018 heeft Zorginstituut Nederland een herhaalbare meetmethode voor de medisch specialistische zorg (MSZ) laten ontwikkelen. Deze brengt de lasten en opbrengsten in kaart die professionals ervaren bij het meten en vastleggen van kwaliteitsindicatoren. De informatie wordt gebruikt bij het verminderen van de ervaren regeldruk en het verbeteren van de kwaliteit van de indicatoren. De partners in het Bureauoverleg Transparantie MSZ zijn eigenaar van deze monitor en hebben KPMG Health gevraagd om de eerste herhaling uit te voeren over verslagjaar 2018. De respondenten zijn medisch specialisten, kwaliteitsmedewerkers en verpleegkundigen.

De foto toont een vrouw in de wachtkamer van een ziekenhuis

Belangrijkste bevindingen

De respondenten vinden het beschikbaar stellen van informatie over de kwaliteit van zorg erg belangrijk. Professionals hebben de indruk dat cliënten en patiënten de informatie beperkt gebruiken. Meer dan de helft van de respondenten gebruikt de verzamelde kwaliteitsinformatie met kwaliteitsverbetering als doel. Meer gebruik voor dit doel zal ertoe leiden dat men de registratie beter waardeert.

De ervaren lasten ontstaan door een balans tussen de ervaren inspanning en de ervaren opbrengsten. De ervaren lasten van indicatoren blijkt hoog voor kwaliteitsfunctionarissen, medisch specialisten en verpleegkundigen. Dit komt doordat:

  • ze de gegevens moeten registreren en controleren;
  • er handwerk nodig is omdat informatie niet automatisch uit het systeem komt;  en
  • er een koppeling ontbreekt tussen systemen.

Het is daarom van belang te investeren in ICT en EPD’s om de lasten terug te brengen. Daarnaast kan de druk verlaagd worden door in te zetten op een beperkt aantal indicatoren per set. De streefregel hierbij is gemiddeld maximaal 10 hoofdindicatoren per set. De laatste jaren zijn stappen gezet om de manier van uitvragen te vereenvoudigen en stroomlijnen.

Toegevoegde waarde van PROMs voor Samen Beslissen

Medisch specialisten zien patiëntvragenlijsten (PROMs) als toegevoegde waarde om te gebruiken in het gesprek met de patiënt om samen tot een goed geïnformeerde beslissing te komen over behandelmogelijkheden. In dit proces van ‘samen beslissen’ worden nadrukkelijk meerdere zorgverleners meegenomen, zoals verpleegkundigen. Met het Programma Uitkomstgerichte Zorg zal de komende tijd vanuit beleidsdoelen naast klinische uitkomstinformatie ingezet worden op PROMs. Het Programma Uitkomstgerichte Zorg wordt momenteel vormgegeven door VWS in samenwerking met de hoofdlijnenakkoord partijen Medisch Specialistische Zorg.

Ervaren opbrengsten verhogen

Met diverse projecten probeert de MSZ-sector de ervaren opbrengsten te verhogen, onder meer door:

  • de beweging naar eenheid van taal en registratie aan de bron;
  • kwaliteitsinformatie op te nemen in keuzehulpen;
  • terugkoppeling van kwaliteitsinformatie sneller te laten plaatsvinden (waaronder real time);
  • synergie te laten bestaan tussen PROMs-uitvraag en het primaire proces;
  • kwaliteitsinformatie te gebruiken op Ziekenhuischeck.nl van NVZ en in het Kwaliteitsdashboard van Zorgverzekeraars Nederland.