Monitor ervaren regeldruk transparantie medisch specialistische zorg 2018

Zorginstituut Nederland heeft een herhaalbare meetmethode laten ontwikkelen die de objectieve én ervaren lasten en opbrengsten van kwaliteitsindicatoren in kaart brengt. Het voornemen is om tweejaarlijks te monitoren welke leerpunten dat oplevert om de regeldruk zoals die door zorgprofessionals in de medisch specialistische zorg wordt ervaren, te verminderen.

Resultaten

Uit de eerste resultaten blijkt dat het beschikbaar stellen van informatie over de kwaliteit van zorg belangrijk wordt gevonden en het volgens respondenten een toegevoegde waarde heeft om PROMs (Patient Reported Outcome Measures) te gebruiken in het gesprek met de cliënt/patiënt. Ook blijkt dat de parallelle gegevensuitvraag (met name door zorgverzekeraars) merkbaar is afgenomen.