Passende zorg in oncologieregio's - Artikel Zorginstituut Magazine oktober 2023

Samenwerken in netwerken helpt om ieder mens met kanker de beste zorg te geven, ongeacht waar het zorgtraject start. Dat vergt daadkracht en over het organisatiebelang heen kijken. Dit staat in het plan van aanpak 'Passende zorg in oncologieregio’s' waarmee onder regie van het Zorginstituut concrete stappen gezet kunnen worden om de oncologische netwerk- en expertzorg in Nederland toekomstbestendig te maken. Kwartiermaker en hoogleraar gynaecologische
oncologie Hans Nijman stelde het plan van aanpak op. Hij deed dit in nauwe samenwerking met deskundigen en direct betrokkenen in het maatschappelijke en zorginhoudelijke werkveld. 

Hans Nijman, kwartiermaker oncologische netwerk- en expertzorg
Beeld: ©Zorginstituut Nederland / Zorginstituut Nederland
Hans Nijman, kwartiermaker oncologische netwerk- en expertzorg: "Er is veel meer en intensievere samenwerking nodig."