Bevoorschotting Wlz 2020 in verband met het coronavirus

Om ervoor te zorgen dat verpleeghuizen en andere instellingen voor langdurige zorg niet met liquiditeitsproblemen te maken krijgen als gevolg van de corona-uitbraak, wordt de bevoorschottingssystematiek van de Wet langdurige zorg (Wlz) tijdelijk gewijzigd en verruimd. Dit schrijft Zorginstituut Nederland in een brief aan alle zorgkantoren en het CAK als uitvoerders van de Wlz.

Korte samenvatting van de inhoud van de brief

  • Vooruitlopend op een nog te publiceren regeling, kunnen zorgkantoren de bevoorschotting van Wlz-zorgaanbieders aanpassen voor de extra kosten in verband met de uitbraak van het coronavirus.
  • Normaal gesproken passen zorgkantoren de voorschotten van Wlz-zorgaanbieders aan als de werkelijke productie achterblijft bij de zogeheten productieafspraken. Deze aanpassing zal tot nader aankondiging niet meer plaatsvinden.
  • In juni 2020 is aanvullend de mogelijkheid geopend om mondzorgprofessionals die Wlz-mondzorg leveren een voorschot te verlenen. Meer informatie over deze mogelijkheid staat beschreven in de brief 'Bevoorschotting Wlz-mondzorg in verband met het coronavirus'.