Bevoorschotting instellingen AWBZ

Het zorgkantoor moet de bevoorschotting van instellingen zoveel mogelijk laten aansluiten bij de gerealiseerde productie. Dit betekent dat het zorgkantoor met ingang van het jaar 2005 in geval van onderproductie het voorschot neerwaarts bijstelt.