Wijziging bevoorschotting zorgaanbieders AWBZ in 2012

Zorgkantoren kunnen de maandelijkse bevoorschotting van AWBZ-zorgaanbieders aanpassen als de werkelijke productie afwijkt van de gemaakte productieafspraak. Vanaf april 2012 komt daar een nieuw element bij: de declaratie.