Bijstelling maandelijkse bevoorschotting

Zorgkantoren passen de maandelijkse bevoorschotting van zorgaanbieders aan als de werkelijke productie afwijkt van de gemaakte productieafspraak; ook als hier geen gewijzigde productieafspraken aan ten grondslag liggen. Het advies is om een bandbreedte te hanteren die nooit hoger is dan 10% van de aanvaardbare kosten.