Advies - Uitbreiding vergoedingsvoorwaarden solriamfetol (Sunosi®)

Zorginstituut Nederland heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geadviseerd om de bijlage 2-voorwaarden voor solriamfetol (Sunosi®) uit te breiden voor bepaalde volwassen patiënten met obstructieve slaapapneu (OSA). Dit medicijn is sinds 1 maart 2023 al vergoed voor patiënten met narcolepsie. Solriamfetol staat al in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) met extra voorwaarden voor vergoeding. Als de minister ons advies overneemt, worden die vergoedingsvoorwaarden uitgebreid.

Stand van zaken: advies gestuurd naar de minister

Het Zorginstituut heeft dit advies naar de minister van VWS gestuurd. De minister neemt de uiteindelijke beslissing om de vergoedingsvoorwaarden wel of niet uit te breiden.

Solriamfetol is bedoeld voor bepaalde volwassen patiënten met narcolepsie of OSA

Solriamfetol is de werkzame stof. De merknaam is Sunosi®. Het medicijn kan worden gebruikt om de mate van het wakker-zijn te verbeteren en overmatige slaperigheid overdag te verminderen bij volwassen patiënten met: 

  • narcolepsie (met of zonder kataplexie), de medische term voor een slaapziekte waarbij patiënten gemakkelijk in slaapvallen en last hebben van onbedwingbare slaapaanvallen, zelfs na voldoende nachtrust; of 
  • obstructieve slaapapneu (bij wie EDS onvoldoende is behandeld met een primaire OSA-therapie, zoals continue positieve luchtwegdruk (continuous positive airway pressure, CPAP)). Dit is de medische term voor een slaapziekte waarbij patiënten last hebben van herhaaldelijke kortdurende afsluitingen van de luchtpijp (ademstilstanden) tijdens de slaap.

Advies van het Zorginstituut over uitbreiding vergoedingsvoorwaarden solriamfetol

Het Zorginstituut adviseert de minister van VWS om de vergoedingsvoorwaarden voor solriamfetol (Sunosi®) uit te breiden voor patiënten met OSA. Dit zijn de zogeheten bijlage-2 voorwaarden.

Kijk voor meer uitleg over het GVS en de bijlagen 1A, 1B en 2 op de pagina ‘Vergoeding van extramurale geneesmiddelen (GVS)’.

Uitbreiden voorwaarden voor vergoeding van solriamfetol

Sinds 1 maart 2023 is solriamfetol al opgenomen in het GVS voor patiënten met narcolepsie. Met het advies van 16 februari 2024 adviseren wij de minister om de bijlage 2-voorwaarden de indicatie OSA als volgt uit te breiden:

Meer informatie of vragen?

Hebt u vragen over dit advies? Mail uw vraag dan naar het Zorginstituut via warcg@zinl.nl. Hebt u vragen over de vergoeding van een medicijn, het eigen risico of wilt u weten of u een eigen bijdrage moet betalen? Kijk daarvoor op onze informatiepagina over eigen risico en eigen bijdrage. Of vraag het uw zorgverzekeraar.

Hoe is het advies ontstaan?

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut het Zorginstituut bij de beoordeling. Op basis van de beoordeling stuurt het Zorginstituut een advies aan de minister van VWS. De minister neemt de uiteindelijke beslissing om het medicijn wel of niet te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering.

Bekijk het filmpje voor meer uitleg over hoe wij de beoordeling van geneesmiddelen aanpakken.

Iedereen in Nederland betaalt mee aan de gezondheidszorg. Zorginstituut Nederland waakt erover dat die zorg goed én betaalbaar blijft.

Komt er bijvoorbeeld een nieuw medicijn op de markt, dan beoordelen wij of het vergoed moet worden uit het basispakket. We geven daarover advies aan de minister voor Medische Zorg.

Die beoordeling gaat zo:
Als een medicijn is goedgekeurd kan de fabrikant een aanvraag bij ons doen voor toelating tot het basispakket. Zodra we alle informatie en wetenschappelijke onderzoeken hebben ontvangen, gaan we aan de slag.
We beantwoorden vragen als:

  • Hoe ernstig is de ziekte?
  • Hoe goed werkt het medicijn?
  • Bij welke groep patiënten?
  • En, wat kost het ten opzichte van wat het oplevert voor de patiënt?

Als er al een medicijn voor de ziekte is, dan vergelijken we ze met elkaar.

Soms blijkt tijdens de beoordeling dat er onzekerheid is over hoe lang de ziekte wegblijft. Of dat het niet bij alle patiënten lijkt te werken. We adviseren dan over wie het medicijn moet krijgen.
Soms is het medicijn heel duur. Vergoeding hiervan kan dan ten koste gaan van zorg voor andere patiënten. We adviseren dan om over de prijs te onderhandelen.

Bij de beoordeling betrekken we patiëntenorganisaties, dokters en zorgverzekeraars. En we krijgen advies van twee onafhankelijke commissies:
de Wetenschappelijke Adviesraad en de Adviescommissie Pakket.

We wegen alle feiten en onzekerheden tegen elkaar af in ons advies. De minister besluit uiteindelijk of het medicijn vergoed wordt uit het basispakket.

Zo besteden we het geld voor de zorg, waar iedereen aan meebetaalt, aan goede medicijnen die het geld waard zijn.

Uitleg over vergoeden van medicijnen

Solriamfetol is een extramuraal geneesmiddel. Extramuraal betekent: medicijnen voor thuisgebruik die u op recept van een arts bij de apotheek kunt halen. Ze worden alleen vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering als ze in het GVS staan.