GVS-advies solriamfetol (Sunosi®) voor de behandeling van narcolepsie of obstructieve slaapapneu (OSA)

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het advies van het Zorginstituut deels overgenomen. Solriamfetol (Sunosi®) wordt per 1 maart 2023 onder voorwaarden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering voor bepaalde volwassen patiënten met narcolepsie. Het is opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedings-systeem (GVS). Het medicijn wordt nog niet vergoed bij volwassenen met obstructieve slaapapneu (OSA). 

Update februari 2024: advies aan minister om vergoedingsvoorwaarden uit te breiden voor bepaalde patiënten met OSA

De minister heeft gevraagd om aanscherping van de bijlage 2-voorwaarden voor de indicatie OSA, voordat solriamfetol voor deze indicatie kan worden opgenomen in het GVS. In samenspraak met de beroepsgroep, patiënten en zorgverzekeraars heeft het Zorginstituut dit beoordeeld en de minister op 16 februari 2024 geadviseerd om de vergoedingsvoorwaarden uit te breiden. De minister moet hierover nog een definitief besluit nemen.

Update maart 2023: solriamfetol (Sunosi®) onder voorwaarden vergoed vanaf 1 maart 2023 voor bepaalde volwassenen met narcolepsie

De minister van VWS heeft het advies van het Zorginstituut deels overgenomen. Vanaf 1 maart 2023 is solriamfetol (Sunosi®) opgenomen op bijlage 1A van het GVS. Het wordt onder voorwaarden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering voor bepaalde volwassen patiënten met narcolepsie. Voor volwassen met obstructieve slaapapneu (OSA) wordt het middel nog niet vergoed. 

Lees het vergoedingsbesluit van de minister in de Staatscourant.

Aandoening waarbij het middel kan worden toegepast

Sunosi® is een filmomhulde tablet dat solriamfetol (solriamfetolhydrochloride) bevat. Het middel is beschikbaar in 2 sterktes: 75 mg en 150 mg. De aanbevolen startdosis bij narcolepsie is 75 mg eenmaal daags bij het ontwaken. Een startdosis van 150 mg kan worden overwogen. Bij OSA is de aanbevolen startdosis 37,5 mg eenmaal daags bij het ontwaken.
Het medicijn kan worden gebruikt om de mate van het wakker-zijn te verbeteren en overmatige slaperigheid overdag te verminderen bij volwassen patiënten met: 

  • narcolepsie (met of zonder kataplexie), de medische term voor een slaapziekte waarbij patiënten gemakkelijk in slaapvallen en last hebben van onbedwingbare slaapaanvallen, zelfs na voldoende nachtrust; of 
  • obstructieve slaapapneu (bij wie EDS onvoldoende is behandeld met een primaire OSA-therapie, zoals continue positieve luchtwegdruk (continuous positive airway pressure, CPAP)). Dit is de medische term voor een slaapziekte waarbij patiënten last hebben van herhaaldelijke kortdurende afsluitingen van de luchtpijp (ademstilstanden) tijdens de slaap.

Advies van het Zorginstituut

Het Zorginstituut adviseert de minister van VWS om solriamfetol op te nemen op bijlage 1A van de Regeling zorgverzekering in een nieuw te vormen cluster met pitolisant (Wakix®). De standaarddosis is 150 mg voor per dag voor solriamfetol en 18 mg per dag voor pitolisant. Het Zorginstituut adviseert de volgende vergoedingsvoorwaarden op te nemen voor solriamfetol.

Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

Solriamfetol is een extramuraal geneesmiddel. Extramurale geneesmiddelen zijn medicijnen voor thuisgebruik die op recept van een arts verkrijgbaar zijn bij de apotheek. Ze worden alleen vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering als ze in het GVS staan.
Kijk voor meer uitleg over het GVS en de bijlagen 1A, 1B en 2 op de pagina ‘Vergoeding van extramurale geneesmiddelen (GVS)’.

Beoordeling Zorginstituut en besluit minister

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut bij de beoordeling. Op basis van de beoordeling stuurt het Zorginstituut een advies aan de minister van VWS. De minister neemt de uiteindelijke beslissing om het medicijn wel of niet te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering.

Bekijk het filmpje voor meer uitleg over hoe wij de beoordeling van geneesmiddelen aanpakken.

Iedereen in Nederland betaalt mee aan de gezondheidszorg. Zorginstituut Nederland waakt erover dat die zorg goed én betaalbaar blijft.

Komt er bijvoorbeeld een nieuw medicijn op de markt, dan beoordelen wij of het vergoed moet worden uit het basispakket. We geven daarover advies aan de minister voor Medische Zorg.

Die beoordeling gaat zo:
Als een medicijn is goedgekeurd kan de fabrikant een aanvraag bij ons doen voor toelating tot het basispakket. Zodra we alle informatie en wetenschappelijke onderzoeken hebben ontvangen, gaan we aan de slag.
We beantwoorden vragen als:

  • Hoe ernstig is de ziekte?
  • Hoe goed werkt het medicijn?
  • Bij welke groep patiënten?
  • En, wat kost het ten opzichte van wat het oplevert voor de patiënt?

Als er al een medicijn voor de ziekte is, dan vergelijken we ze met elkaar.

Soms blijkt tijdens de beoordeling dat er onzekerheid is over hoe lang de ziekte wegblijft. Of dat het niet bij alle patiënten lijkt te werken. We adviseren dan over wie het medicijn moet krijgen.
Soms is het medicijn heel duur. Vergoeding hiervan kan dan ten koste gaan van zorg voor andere patiënten. We adviseren dan om over de prijs te onderhandelen.

Bij de beoordeling betrekken we patiëntenorganisaties, dokters en zorgverzekeraars. En we krijgen advies van twee onafhankelijke commissies:
de Wetenschappelijke Adviesraad en de Adviescommissie Pakket.

We wegen alle feiten en onzekerheden tegen elkaar af in ons advies. De minister besluit uiteindelijk of het medicijn vergoed wordt uit het basispakket.

Zo besteden we het geld voor de zorg, waar iedereen aan meebetaalt, aan goede medicijnen die het geld waard zijn.