Pakketadvies sluisgeneesmiddel abemaciclib (Verzenios®) voor de behandeling van borstkanker

Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld of het medicijn abemaciclib (Verzenios®) vergoed kan worden als aanvullende behandeling van volwassenen met een bepaald type borstkanker in een vroeg stadium. De aanleiding voor dit advies was de plaatsing van het middel in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’. Het Zorginstituut adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om abemaciclib voor de genoemde groep patiënten niet te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering. Het toevoegen van abemaciclib aan de standaardbehandeling van deze vorm van borstkanker blijkt namelijk niet te leiden tot een hogere overlevingskans en betere kwaliteit van leven.

Update juli 2024: Zorginstituut start herbeoordeling na uitspraak rechter

Een fabrikant heeft een kort geding aangespannen tegen Zorginstituut Nederland over pakketadvies abemaciclib (Verzenios®). De rechter heeft geen inhoudelijk oordeel gegeven over het pakketadvies van het Zorginstituut. De rechter heeft alleen geconcludeerd dat het pakketadvies op een aantal onderdelen onvoldoende onderbouwd is. Het Zorginstituut gaat daarom een herbeoordeling doen.

Aandoening waarvoor vergoeding is aangevraagd

Abemaciclib kan worden gebruikt als aanvullende behandeling voor volwassenen met HR-positieve, HER2-negatieve, klierpositieve borstkanker in een vroeg stadium. Abemaciclib kan na een operatie worden toegevoegd aan de standaard endocriene therapie. Dat is een hormoontherapie die wordt gegeven bij borstkankersoorten die hormoongevoelig zijn. De volledige indicatie waarvoor vergoeding is aangevraagd, is te lezen in het uitklapmenu.

Advies van het Zorginstituut

Het Zorginstituut adviseert de minister van VWS om abemaciclib als aanvullende behandeling voor de genoemde vorm van borstkanker niet op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering. Deze conclusie trekt het Zorginstituut op basis van de resultaten van een grote, internationale wetenschappelijke studie en beoordelingscriteria van oncologen. Het toevoegen van abemaciclib aan de standaardbehandeling met endocriene therapie leidt namelijk niet tot een hogere kans op overleving of een betere kwaliteit van leven voor mensen met HR-positieve, HER2-negatieve, klierpositieve, vroege borstkanker. Uit de studie blijkt ook dat abemaciclib bij deze mensen een hoge kans geeft op bijwerkingen, zoals diarree en infecties. Veel mensen die deelnamen aan de studie, stopten met de behandeling vanwege deze bijwerkingen. Het Zorginstituut vindt de aanvullende behandeling met abemaciclib geen passende zorg voor de genoemde groep patiënten. Langdurig gebruik van het middel biedt geen uitzicht op genezing en kan hun kwaliteit van leven nadelig beïnvloeden. 

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft abemaciclib in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst. Een medicijn in deze sluis komt pas voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking als: 

  • er een positief pakketadvies is van het Zorginstituut; 
  • er afspraken zijn voor gepast gebruik van het middel; 
  • succesvol met de fabrikant over prijsverlaging is onderhandeld.

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut bij het uitbrengen van een pakketadvies. De minister besluit uiteindelijk of het middel wel of niet uit het basispakket van de zorgverzekering wordt vergoed.

Bekijk het filmpje voor meer uitleg over hoe wij de beoordeling van geneesmiddelen aanpakken.

Iedereen in Nederland betaalt mee aan de gezondheidszorg. Zorginstituut Nederland waakt erover dat die zorg goed én betaalbaar blijft.

Komt er bijvoorbeeld een nieuw medicijn op de markt, dan beoordelen wij of het vergoed moet worden uit het basispakket. We geven daarover advies aan de minister voor Medische Zorg.

Die beoordeling gaat zo:
Als een medicijn is goedgekeurd kan de fabrikant een aanvraag bij ons doen voor toelating tot het basispakket. Zodra we alle informatie en wetenschappelijke onderzoeken hebben ontvangen, gaan we aan de slag.
We beantwoorden vragen als:

  • Hoe ernstig is de ziekte?
  • Hoe goed werkt het medicijn?
  • Bij welke groep patiënten?
  • En, wat kost het ten opzichte van wat het oplevert voor de patiënt?

Als er al een medicijn voor de ziekte is, dan vergelijken we ze met elkaar.

Soms blijkt tijdens de beoordeling dat er onzekerheid is over hoe lang de ziekte wegblijft. Of dat het niet bij alle patiënten lijkt te werken. We adviseren dan over wie het medicijn moet krijgen.
Soms is het medicijn heel duur. Vergoeding hiervan kan dan ten koste gaan van zorg voor andere patiënten. We adviseren dan om over de prijs te onderhandelen.

Bij de beoordeling betrekken we patiëntenorganisaties, dokters en zorgverzekeraars. En we krijgen advies van twee onafhankelijke commissies:
de Wetenschappelijke Adviesraad en de Adviescommissie Pakket.

We wegen alle feiten en onzekerheden tegen elkaar af in ons advies. De minister besluit uiteindelijk of het medicijn vergoed wordt uit het basispakket.

Zo besteden we het geld voor de zorg, waar iedereen aan meebetaalt, aan goede medicijnen die het geld waard zijn.