Zorginstituut: aanvullende behandeling borstkanker heeft geen meerwaarde

Zorginstituut Nederland adviseert minister Kuipers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om het medicijn abemaciclib (Verzenios®) niet te vergoeden als aanvullende behandeling bij borstkankerpatiënten. Het gaat om een groep patiënten met bepaalde borstkanker in een vroeg stadium. Na een uitgebreide beoordeling concludeert het Zorginstituut dat het toevoegen van abemaciclib aan de standaardbehandeling niet leidt tot een hogere overlevingskans voor deze patiënten.

We kijken op de foto mee over de schouder van een vrouw die aan een bureau zit en twee toetsenborden bedient en hebben zicht op twee beeldschermen met daarop röntgenfoto's van borstonderzoek.
Beeld: ©ANP

Geen hogere overlevingskans, wel veel bijwerkingen

Abemaciclib komt niet in aanmerking voor vergoeding uit het basispakket van de zorgverzekering als aanvullende behandeling voor borstkanker. Dat concludeert het Zorginstituut op basis van de resultaten van een grote, internationale wetenschappelijke studie en aangescherpte beoordelingscriteria van oncologen. Het toevoegen van abemaciclib aan de standaardbehandeling leidt namelijk niet tot een hogere kans op overleving of een betere kwaliteit van leven voor mensen met HR-positieve, HER2-negatieve, klierpositieve, vroege borstkanker. Uit de studie blijkt ook dat zij een hoge kans hebben op bijwerkingen, zoals diarree en infecties. Veel patiënten uit de studie staakten de behandeling vanwege deze bijwerkingen. Behandeling met abemaciclib is daarmee geen passende zorg voor deze patiënten.

Medische behoefte aan aanvullende behandeling

Om te voorkomen dat borstkanker terugkeert, is er behoefte aan een aanvullende behandeling voor deze groep patiënten. De standaardbehandeling voor deze groep patiënten bestaat uit een operatie, gevolgd door chemotherapie en eventueel radiotherapie en endocriene therapie. Voor deze mensen is de kans dat de borstkanker na behandeling terugkeert met 22% relatief hoog. Een aanvullende behandeling zou dit percentage moeten verlagen en de overlevingskans van patiënten verhogen. Behandeling met abemaciclib slaagt hier niet in.

Sluis voor dure geneesmiddelen

Vanwege de hoge kosten van abemaciclib heeft de minister van VWS het medicijn geplaatst in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’. Na een zorgvuldige beoordeling op basis van 4 pakketcriteria, adviseert het Zorginstituut de minister om sluisgeneesmiddelen wel of niet te vergoeden uit het basispakket.

Over Zorginstituut Nederland

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht om een zorgverzekering te hebben. Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie met als belangrijkste taak het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering. Hierbij maken we ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goede zorg kan krijgen. Nu en in de toekomst.