Aanvullend GVS-advies nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid®) voor de behandeling van COVID-19

In november 2022 is nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid) na een advies van Zorginstituut Nederland opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dat betekent dat dit middel wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Paxlovid kan worden gebruikt voor de behandeling van volwassenen met een coronavirusinfectie (COVID-19) en een zeer hoog risico op een ernstig ziektebeloop. Vanwege de wens voor een snelle beschikbaarheid van het middel, verleende het Zorginstituut in 2022 een voorlopige vrijstelling voor de analyse van de kosteneffectiviteit. Die vrijstelling wordt verlengd tot 1 januari 2024. Het Zorginstituut zal het middel dan opnieuw evalueren en adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nu om Paxlovid in het GVS te houden onder de huidige voorwaarden.

Coronavirusinfectie

Het Zorginstituut concludeerde in het vorige advies dat nirmatrelvir/ritonavir meerwaarde heeft bij de behandeling van volwassenen met een coronavirusinfectie (COVID-19), die geen aanvullende zuurstof nodig hebben en een zeer hoog risico lopen op een ernstige ontwikkeling van de ziekte. Zij moeten zo snel mogelijk met de 5-daagse behandelkuur beginnen nadat het coronavirus bij hen is vastgesteld. En in ieder geval moet dat binnen 5 dagen na het begin van de symptomen, want dan verlaagt Paxlovid de kans op ziekenhuisopname of overlijden voor deze groep patiënten.

In juni 2023 is het aantal besmettingen met COVID-19 sterk afgenomen en daarmee ook het aantal declaraties voor Paxlovid. De aantallen liggen zo veel lager dat het op dit moment niet nodig is om een analyse van de kosteneffectiviteit uit te voeren. 

Evaluatie uitgesteld tot 1 januari 2024

In het GVS-advies van 27 oktober 2022 stond dat het Zorginstituut na een jaar zou evalueren of een herbeoordeling van nirmatrelvir/ritonavir nodig is. Het Zorginstituut stelt deze evaluatie uit tot januari 2024 door de huidige situatie rondom COVID-19 en het lage aantal declaraties van het geneesmiddel. Hiermee verlengt het Zorginstituut de voorlopige vrijstelling voor een farmaco-economische analyse tot 1 januari 2024.

Advies van het Zorginstituut

Het Zorginstituut adviseert de minister van VWS om nirmatrelvir/ritonavir onder de huidige voorwaarden in het GVS te houden.