GVS-advies patiromeer (Veltassa®) vervallen bijlage 2-voorwaarden

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het advies van het Zorginstituut overgenomen. Dat betekent dat de nadere voorwaarden voor het gebruik van patiromeer (Veltassa®) vanaf 1 maart 2023 vervallen. Dit medicijn is al opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) en wordt dus vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Het kan worden gebruikt voor de behandeling van bepaalde patiënten met hyperkaliëmie. Dit is de medische term voor het hebben van te veel kalium in het bloed. 

Stand van zaken: voorwaarden patiromeer vervallen per 1 maart 2023

De minister van VWS heeft het advies van het Zorginstituut overgenomen. Dat betekent dat per 1 maart 2023 de nadere voorwaarden voor patiromeer vervallen. 

Lees het vergoedingsbesluit van de minister in de Staatscourant.

Aandoening waarbij het middel kan worden toegepast

Bij hyperkaliëmie zit er te veel kalium in het bloed. Dit kan zorgen voor klachten, zoals vermoeidheid, tintelingen, lage bloeddruk, benauwdheid, spierzwakte en hartritmestoornissen. Hyperkaliëmie kan onder andere veroorzaakt worden door nierschade of door het gebruik van bepaalde medicijnen.

Patiromeer wordt op dit moment vergoed voor patiënten van 18 jaar of ouder met chronische nierschade CKD stadium 3 of 4 met chronische hyperkaliëmie die zijn aangewezen op een behandeling met RAAS-remmers. De registratiehouder vraagt nu om de huidige bijlage 2-voorwaarde te laten vervallen.

Als de vergoedingsvoorwaarde vervalt, kan patiromeer worden ingezet bij alle patiënten met hyperkaliëmie, ongeacht onderliggende aandoening.

Advies van het Zorginstituut

Het Zorginstituut adviseert de minister van VWS om de bijlage 2-voorwaarde voor patiromeer te laten vervallen.

Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

Patiromeer is een extramuraal  geneesmiddel. Extramurale geneesmiddelen zijn medicijnen voor thuisgebruik die op recept van een arts verkrijgbaar zijn bij de apotheek. Ze worden alleen vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering als ze in het GVS staan.

Kijk voor meer uitleg over het GVS en de bijlagen 1A, 1B en 2 op de pagina ‘Vergoeding van extramurale geneesmiddelen (GVS)’.

Beoordeling Zorginstituut en besluit minister

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut bij de beoordeling. Op basis van de beoordeling stuurt het Zorginstituut een advies aan de minister van VWS. De minister neemt de uiteindelijke beslissing om het medicijn wel of niet te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering.

Bekijk het filmpje voor meer uitleg over hoe wij de beoordeling van geneesmiddelen aanpakken.

Iedereen in Nederland betaalt mee aan de gezondheidszorg. Zorginstituut Nederland waakt erover dat die zorg goed én betaalbaar blijft.

Komt er bijvoorbeeld een nieuw medicijn op de markt, dan beoordelen wij of het vergoed moet worden uit het basispakket. We geven daarover advies aan de minister voor Medische Zorg.

Die beoordeling gaat zo:
Als een medicijn is goedgekeurd kan de fabrikant een aanvraag bij ons doen voor toelating tot het basispakket. Zodra we alle informatie en wetenschappelijke onderzoeken hebben ontvangen, gaan we aan de slag.
We beantwoorden vragen als:

  • Hoe ernstig is de ziekte?
  • Hoe goed werkt het medicijn?
  • Bij welke groep patiënten?
  • En, wat kost het ten opzichte van wat het oplevert voor de patiënt?

Als er al een medicijn voor de ziekte is, dan vergelijken we ze met elkaar.

Soms blijkt tijdens de beoordeling dat er onzekerheid is over hoe lang de ziekte wegblijft. Of dat het niet bij alle patiënten lijkt te werken. We adviseren dan over wie het medicijn moet krijgen.
Soms is het medicijn heel duur. Vergoeding hiervan kan dan ten koste gaan van zorg voor andere patiënten. We adviseren dan om over de prijs te onderhandelen.

Bij de beoordeling betrekken we patiëntenorganisaties, dokters en zorgverzekeraars. En we krijgen advies van twee onafhankelijke commissies:
de Wetenschappelijke Adviesraad en de Adviescommissie Pakket.

We wegen alle feiten en onzekerheden tegen elkaar af in ons advies. De minister besluit uiteindelijk of het medicijn vergoed wordt uit het basispakket.

Zo besteden we het geld voor de zorg, waar iedereen aan meebetaalt, aan goede medicijnen die het geld waard zijn.