GVS-advies patiromeer (Veltassa®) voor de behandeling van hyperkaliëmie bij volwassenen

Het Zorginstituut heeft getoetst of patiromeer (Veltassa®) opgenomen kan worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Er is gekeken of het middel onderling vervangbaar is met een geneesmiddel wat al opgenomen is in het GVS (bijlage 1A), of dat het gaat om een uniek geneesmiddel (bijlage 1B).
Op basis van de criteria voor onderlinge vervangbaarheid adviseert het Zorginstituut om patiromeer (Veltassa®) op te nemen op bijlage 1A in een nieuw te vormen cluster samen met calciumpolystyreensulfonaat (CPS). Voor het voorschrijven van het middel gelden bepaalde voorwaarden.

Indicatie waarvoor vergoeding is aangevraagd

Patiromeer (Veltassa®) is geregistreerd voor de behandeling van hyperkaliëmie bij volwassenen. De fabrikant vraagt vergoeding aan voor een subgroep binnen de brede geregistreerde indicatie van patiromeer, namelijk patiënten met chronische nierschade CKD stadium 3 of 4 met chronische hyperkaliëmie die zijn aangewezen op een behandeling met RAAS-remmers.

Onderlinge vervangbaarheid met andere geneesmiddelen

In de beoordeling van patiromeer is het middel vergeleken met sorbitolvrije natriumpolystyreensulfonaat (SPS) en sorbitolvrije calciumpolystyreensulfonaat (CPS). Het Zorginstituut is tot de eindconclusie gekomen dat bij de behandeling van hyperkaliëmie bij volwassenen met chronische nierschade die zijn aangewezen op een behandeling met RAAS-remmers patiromeer een gelijke therapeutische waarde heeft ten opzichte van CPS en SPS.
Aangezien patiromeer net als CPS een kationwisselaar is die kalium uitwisselt voor calcium, komt, volgens de huidige indeling in het GVS, als 1e CPS in aanmerking voor toetsing van onderlinge vervangbaarheid. Patiromeerpoeder kan als onderling vervangbaar worden beschouwd met de kaliumbinder CPS. CPS is nu nog opgenomen op bijlage 1B van het GVS.

Advies Zorginstituut

Op basis van de criteria voor onderlinge vervangbaarheid adviseert het Zorginstituut om patiromeer (Veltassa®) op te nemen op bijlage 1A in een nieuw te vormen cluster samen met calciumpolystyreensulfonaat (CPS). Voor het voorschrijven van het middel gelden bepaalde voorwaarden.

Voorwaarden

Uitsluitend voor een verzekerde van 18 jaar of ouder met chronische nierschade CKD stadium 3 of 4 met chronische hyperkaliëmie die is aangewezen op een behandeling met RAAS-remmers.