GVS-advies PCV15 (Vaxneuvance®) voor het voorkomen van een ernstig verloop van een pneumokokkenziekte bij medische risicogroepen

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het advies van het Zorginstituut overgenomen. Dat betekent dat het 15-valent pneumokokkenpolysacharide-conjugaatvaccin (PCV15, Vaxneuvance®) vanaf 1 maart 2023 wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering en is opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dit medicijn kan worden gebruikt voor het voorkomen van pneumonie (longontsteking) en invasieve ziekte, veroorzaakt door S. pneumoniae bij mensen die vallen in medische risicogroepen. 

Stand van zaken: PCV15 onder voorwaarden vergoed per 1 maart 2023

De minister van VWS heeft het advies van het Zorginstituut overgenomen. Vanaf 1 maart 2023 is PCV15 opgenomen op bijlage 1A van het GVS. Het wordt onder voorwaarden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering voor een specifieke groep patiënten die vallen in medische risicogroepen. 

Lees het vergoedingsbesluit van de minister in de Staatscourant.

Aandoening waarbij het middel kan worden toegepast

PCV15 (Vaxneuvance®) kan worden gebruikt voor het voorkomen van pneumonie (longontsteking) en invasieve ziekte, veroorzaakt door S. pneumoniae bij mensen die vallen in medische risicogroepen. PCV15 is een 15 valent pneumokokken conjugaatvaccin gericht tegen 15 verschillende typen Streptococcus pneumoniae. Dat zijn bacteriën die pneumokokkenziekte kunnen veroorzaken. Pneumokokken kunnen leiden tot levensbedreigende complicaties als hersenvliesontsteking (meningitis), bloedvergiftiging (sepsis) en ernstige longontsteking (pneumonie).

Advies van het Zorginstituut

Het Zorginstituut adviseert de minister van VWS om om het 15-valent pneumokokkenpolysacharide-conjugaatvaccin (PCV15, Vaxneuvance®) op te nemen in bijlage 1A van de Regeling zorgverzekering (Rzv) in een nieuw te vormen cluster met het 13-valent pneumokokkenpolysacharide-conjugaatvaccin (Prevenar13®). De standaarddosis van PCV15 en van PCV13 kan voor beiden worden vastgesteld op één enkele dosis (0,5ml). Ook adviseren wij de bestaande bijlage 2 voorwaarde die van toepassing is op de pneumokokkenvaccins, ook op PCV15 van toepassing te laten zijn. 

Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

PCV15 is een extramuraal geneesmiddel. Extramurale geneesmiddelen zijn medicijnen voor thuisgebruik die op recept van een arts verkrijgbaar zijn bij de apotheek. Ze worden alleen vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering als ze in het GVS staan.

Kijk voor meer uitleg over het GVS en de bijlagen 1A, 1B en 2 op de pagina ‘Vergoeding van extramurale geneesmiddelen (GVS)’.

Beoordeling Zorginstituut en besluit minister

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut bij de beoordeling. Op basis van de beoordeling stuurt het Zorginstituut een advies aan de minister van VWS. De minister neemt de uiteindelijke beslissing om het medicijn wel of niet te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering.

Bekijk het filmpje voor meer uitleg over hoe wij de beoordeling van geneesmiddelen aanpakken.

Iedereen in Nederland betaalt mee aan de gezondheidszorg. Zorginstituut Nederland waakt erover dat die zorg goed én betaalbaar blijft.

Komt er bijvoorbeeld een nieuw medicijn op de markt, dan beoordelen wij of het vergoed moet worden uit het basispakket. We geven daarover advies aan de minister voor Medische Zorg.

Die beoordeling gaat zo:
Als een medicijn is goedgekeurd kan de fabrikant een aanvraag bij ons doen voor toelating tot het basispakket. Zodra we alle informatie en wetenschappelijke onderzoeken hebben ontvangen, gaan we aan de slag.
We beantwoorden vragen als:

  • Hoe ernstig is de ziekte?
  • Hoe goed werkt het medicijn?
  • Bij welke groep patiënten?
  • En, wat kost het ten opzichte van wat het oplevert voor de patiënt?

Als er al een medicijn voor de ziekte is, dan vergelijken we ze met elkaar.

Soms blijkt tijdens de beoordeling dat er onzekerheid is over hoe lang de ziekte wegblijft. Of dat het niet bij alle patiënten lijkt te werken. We adviseren dan over wie het medicijn moet krijgen.
Soms is het medicijn heel duur. Vergoeding hiervan kan dan ten koste gaan van zorg voor andere patiënten. We adviseren dan om over de prijs te onderhandelen.

Bij de beoordeling betrekken we patiëntenorganisaties, dokters en zorgverzekeraars. En we krijgen advies van twee onafhankelijke commissies:
de Wetenschappelijke Adviesraad en de Adviescommissie Pakket.

We wegen alle feiten en onzekerheden tegen elkaar af in ons advies. De minister besluit uiteindelijk of het medicijn vergoed wordt uit het basispakket.

Zo besteden we het geld voor de zorg, waar iedereen aan meebetaalt, aan goede medicijnen die het geld waard zijn.