Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over 15-valent pneumokokkenpolysacharide-conjugaatvaccin (Vaxneuvance®)

Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over 15-valent pneumokokkenpolysacharide-conjugaatvaccin (Vaxneuvance®). Dit medicijn kan worden gebruikt voor de preventie van pneumonie (longontsteking) en invasieve ziekte, veroorzaakt door S. pneumoniae bij mensen die vallen in medische risicogroepen. Dit onderwerp is voor het eerst besproken in de WAR-vergadering van 12 december 2022.