GVS-advies roxadustat (Evrenzo®) bij de behandeling van bloedarmoede bij chronische nierschade

Het Zorginstituut heeft beoordeeld of het middel roxadustat (Evrenzo®) opgenomen kan worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Een geneesmiddel wordt alleen vergoed als het in het GVS is opgenomen. Roxadustat kan worden gebruikt bij de behandeling van volwassenen met symptomatische anemie (bloedarmoede) bij chronische nierschade. Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg om roxadustat op te nemen op bijlage 1B van het GVS.

Dit is het derde geneesmiddel dat is beoordeeld in het kader van de pilot ‘Parallelle Procedures CBG-ZIN’.

Roxadustat (Evrenzo®)

Evrenzo® is een filmomhuld tablet dat roxadustat bevat. Het middel is beschikbaar in 5 sterktes: 20, 50, 70, 100 en 150 mg. De registratiehouder vraagt vergoeding voor de behandeling van volwassenen met symptomatische anemie als gevolg van chronische nierschade. Anemie wordt ook wel bloedarmoede genoemd. Het is een aandoening waarbij het bloed te weinig rode bloedcellen of hemoglobine bevat. Hemoglobine is een eiwit in de rode bloedcellen dat zuurstof door het lichaam vervoert en ijzer vasthoudt. Bloedarmoede kan zorgen voor vermoeidheid, kortademigheid, slapeloosheid of hoofdpijn. Ook vermindert het cognitief functioneren, mensen kunnen bijvoorbeeld problemen krijgen met het geheugen of met de concentratie.

Therapeutische waarde

Zorginstituut Nederland concludeert dat roxadustat bij de behandeling van de genoemde groep patiënten voldoet aan 'de stand van wetenschap en praktijk'. Dat wil zeggen dat het middel effectief is.

In het GVS wordt, bij de indeling van groepen geneesmiddelen die met elkaar te vervangen zijn, onder meer onderscheid gemaakt tussen middelen die via een injectie worden toegediend en middelen die niet via een injectie worden toegediend. Roxadustat wordt oraal toegediend, dus mondeling. Het middel is daarom niet onderling vervangbaar met de vergelijkbare middelen darbepoëtine alfa, methoxypolyethyleenglycolepoëtine bèta en epoëtine, omdat die via injecties worden toegediend.
 

Opname op bijlage 1B van het GVS

Een geneesmiddel komt voor vergoeding in aanmerking zodra het is opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het GVS bevat lijsten met geneesmiddelen die vergoed worden uit het basispakket. Ze zijn een zogeheten 'te verzekeren prestatie' in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De middelen die zijn opgenomen in het GVS zijn geclusterd op bijlage 1A (onderling vervangbare middelen) of staan apart op bijlage 1B (unieke geneesmiddelen).

Op bijlage 1B staat de lijst met geneesmiddelen in het GVS die niet onderling vervangbaar zijn. De geneesmiddelen op deze lijst hebben geen vergoedingslimiet.

Parallelle Procedures CBG-ZIN

Roxadustat is het derde geneesmiddel dat wordt beoordeeld in het kader van de pilot ‘Parallelle Procedures CBG-ZIN’. Dit samenwerkingsverband tussen het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Zorginstituut heeft tot doel om de tijd vanaf registratie tot en met vergoeding te verkorten met een meer parallelle procedure voor registratie- en vergoedingstrajecten. Door deze samenwerking is eerder duidelijk of het medicijn vergoed wordt uit het basispakket. Het sneller beschikbaar krijgen van innovatieve geneesmiddelen voor patiënten is een ambitie van de overheid, patiëntenorganisaties, behandelaren en de farmaceutische industrie.