Pakketadvies sluisgeneesmiddelen ipilimumab (Yervoy®) in combinatie met nivolumab (Opdivo®) bij de eerstelijns behandeling van gevorderd niercelcarcinoom met intermediair/ongunstig risicoprofiel bij volwassenen

Zorginstituut Nederland heeft de beoordeling afgerond van de geneesmiddelen ipilimumab (Yervoy®) in combinatie met nivolumab (Opdivo®) bij bij de eerstelijnsbehandeling van een specifieke groep patiënten met niercelcarcinoom. De combinatiebehandeling is door de minister voor Medische Zorg in 2018 in de sluis voor dure geneesmiddelen geplaatst. Het Zorginstituut heeft zich laten adviseren door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en de Adviescommissie Pakket (ACP). Mede op basis van deze adviezen, adviseert het Zorginstituut de minister om de combinatiebehandeling niet op te nemen in het basispakket, tenzij door prijsonderhandeling een kosteneffectieve inzet kan worden gerealiseerd.

Indicatie waarvoor het behandeling is geregistreerd

Ipilimumab (Yervoy®) in combinatie met nivolumab (Opdivo®) wordt gebruikt bij de eerstelijns behandeling van gevorderd niercelcarcinoom met een intermediair/ongunstig risicoprofiel bij volwassenen.

Onzekerheden voor de lange termijn

De combinatiebehandeling ipilimumab/nivolumab voldoet aan het wettelijk criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Het lijkt daarmee waarschijnlijk dat het een behandeling is die leidt tot een verbeterde overleving, maar de omvang hiervan kan niet nauwkeurig worden bepaald op basis van de huidige analyses.
De kosteneffectiviteitsanalyse is van voldoende kwaliteit, maar er zijn enkele belangrijke onzekerheden. Zo is de algehele overlevingsdata gebaseerd op een interim analyse. En is er nog onduidelijkheid over de toegevoegde waarde op langere termijn ten opzichte van de standaardbehandeling. Daarnaast lijken de Nederlandse patiënten ouder te zijn dan de populatie waarop het model is gebaseerd. Deze onzekerheden resulteren mogelijk in een ongunstigere kosteneffectiviteit in de Nederlandse praktijk.

Afspraken over gepast gebruik en evaluatie

Het Zorginstituut beveelt de minister aan om als onderdeel van het prijsarrangement afspraken te maken over gegevensverzameling. Als de groep patiënten kan worden geïdentificeerd die de meeste baat heeft van deze combinatiebehandeling, kan daarmee het gepast gebruik worden bevorderd.
Indien op basis van de uitkomst van de prijsonderhandeling de combinatiebehandeling in het basispakket zal instromen, zal het Zorginstituut het gebruik actief volgen. In 2022 zal de minister geïnformeerd worden over het resultaat van deze metingen, op basis van het dan geldende inzicht.

Sluis voor dure geneesmiddelen

Een geneesmiddel dat in de pakketsluis is geplaatst komt pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking komt, als:

  • Er een positief pakketadvies van het Zorginstituut is;
  • Er afspraken en waarborgen zijn voor gepast gebruik;
  • De minister van VWS succesvol met de fabrikant over prijsverlaging heeft onderhandeld.