ACP-advies over ipilimumab in combinatie met nivolumab (Yervoy® en Opdivo®)

ACP advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over ipilimumab in combinatie met nivolumab (Yervoy® en Opdivo®) bij de eerstelijns behandeling van gevorderd niercelcarcinoom met een intermediair/ongunstig risicoprofiel bij volwassenen.

De commissie heeft in haar vergadering van 10 mei 2019 gesproken over de vraag of de ‘sluisgeneesmiddelcombinatie’ ipilimumab en nivolumab bij de hierboven genoemde indicatie opgenomen moet worden in het basispakket. Tijdens de vergadering is door de patiëntenvereniging gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inspreken.

De commissie adviseert om te onderhandelen over de prijs en benadrukt het belang van het genereren van meer onderzoeksgegevens. De Raad van Bestuur zal dit ACP-advies meenemen in zijn advies aan de minister voor Medische Zorg.

Adviescommissie Pakket

De Adviescommissie Pakket (ACP) adviseert de Raad van Bestuur (RvB) van het Zorginstituut over voorgenomen pakketadviezen. Zij toetst deze adviezen aan de pakketcriteria en kijkt of de uitkomsten daarvan maatschappelijk wenselijk zijn. Daarbij kijkt zij zowel naar de belangen van de patiënten die in aanmerking komen voor vergoeding van een bepaalde interventie, als naar de belangen van patiënten met andere aandoeningen (die ook graag willen dat de behandeling van hun aandoening wordt vergoed) en van premiebetalers. Zij doet dit vanuit het principe dat de basisverzekering maximale gezondheidswinst dient op te leveren voor de gehele bevolking.