Instructies voor aanlevering farmaceutische dossiers

In deze instructie leggen we uit hoe u het farmaceutische dossier digitaal moet aanleveren bij het Zorginstituut. Het aanleveren van een digitale versie is voldoende. Het Zorginstituut behoudt zich het recht voor om in specifieke gevallen een papieren dossier op te vragen. In dat geval volstaat een papieren versie met alleen de belangrijkste referenties.