Advies - vergoed CGRP-remmers erenumab (Aimovig®), fremanezumab (AJOVY®) en galcanezumab (Emgality®) voor de behandeling van chronische migraine

Zorginstituut Nederland heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geadviseerd om erenumab (Aimovig®), fremanezumab (AJOVY®) en galcanezumab (Emgality®) te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering. Deze medicijnen kunnen worden gebruikt voor de behandeling van bepaalde patiënten met chronische migraine. Er zijn voorwaarden voor vergoeding. De staatssecretaris heeft ons advies overgenomen, waardoor deze CGRP-remmers zijn opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) en dus worden vergoed. 

Update november 2021: erenumab (Aimovig®), fremanezumab (AJOVY®) en galcanezumab (Emgality®) onder voorwaarden vergoed vanaf 1 november 2021

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in november 2021 besloten het advies van het Zorginstituut over te nemen en erenumab, fremanezumab en galcanezumab onder bepaalde voorwaarden op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De middelen worden vanaf 1 november 2021 vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Lees het besluit van de staatssecretaris in de Staatscourant van 5 november 2021.

Erenumab, fremanezumab en galcanezumab zijn bedoeld voor mensen met migraine

Erenumab, fremanezumab en galcanezumab zijn de werkzame stoffen in de medicijnen. De merknamen zijn Aimovig, AJOVY en Emgality. Ze horen bij een nieuwe groep medicijnen: calcitonin gene-related peptide (CGRP)-remmers. CGRP-remmers worden gebruikt bij de behandeling van chronische en episodische migraine.

Bij migraine zijn er aanvallen van erge hoofdpijn. Een aanval kan een halve dag tot 3 dagen duren. De pijn is vaak bonzend en kan ook leiden tot misselijkheid. Bij chronische migraine heeft iemand minimaal 15 dagen per maand hoofdpijn, waarvan minstens 8 dagen migraine. Bij episodische migraine heeft iemand minder dan 14 dagen per maand hoofdpijn.

De 3 CGRP-remmers zijn vloeistoffen. De vloeistof spuit je met een injectie onder de huid. Het medicijn wordt daarna langzaam in het bloed opgenomen. Dit vermindert de kans op een aanval van migraine. De arts kan 1 van deze medicijnen voorschrijven om migraine te voorkomen.

Erenumab
Meer informatie voor patiënten (Apotheek.nl)
Meer informatie voor professionals (Farmacotherapeutisch Kompas)

Fremanezumab
Meer informatie voor patiënten (Apotheek.nl)
Meer informatie voor professionals (Farmacotherapeutisch Kompas)

Galcanezumab
Meer informatie voor patiënten (Apotheek.nl)
Meer informatie voor professionals (Farmacotherapeutisch Kompas)

Advies van het Zorginstituut over vergoeding van erenumab, fremanezumab en galcanezumab

Het Zorginstituut beoordeelde erenumab al in 2019 voor de behandeling van patiënten met chronische en episodische migraine. Ons advies aan de minister was toen om dit medicijn nog niet uit het basispakket te vergoeden. Er was namelijk te weinig bewijs dat erenumab beter werkt dan andere medicijnen tegen migraine die al in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) staan. Ook is erenumab veel duurder dan deze medicijnen.

Maar migraine heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven van patiënten. Daarom besloot het Zorginstituut om samen met de medische beroepsgroep te onderzoeken voor welke groep patiënten de CGRP-remmers wél van meerwaarde kunnen zijn.

De uitkomst van ons onderzoek was dat een CGRP-remmer werkt bij patiënten die chronische migraine hebben én niet reageren op andere medicijnen tegen migraine die in het basispakket zitten. Deze medicijnen zijn: topiramaat of valproaat en botulinetoxine A. Bij 20% van de onderzochte patiënten neemt het aantal migrainedagen per maand met de helft af. Voor een deel patiënten met chronische migraine leveren deze CGRP-remmers dus een betere kwaliteit van leven op.

Het Zorginstituut adviseerde daarom in september 2021 de staatssecretaris van VWS om erenumab, fremanezumab en galcanezumab op te nemen als een nieuwe groep medicijnen op bijlage 1A van het GVS. Op deze bijlage staan medicijnen die onderling vervangbaar zijn. Ze worden alleen onder bepaalde voorwaarden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Voorwaarden voor vergoeding van erenumab, fremanezumab en galcanezumab

Voor de vergoeding van erenumab, fremanezumab en galcanezumab gelden de volgende voorwaarden: 

uitsluitend voor een verzekerde van 18 jaar en ouder met chronische migraine na uitsluiten of behandeling van medicatie-overgebruikshoofdpijn en na falen van profylactische behandeling met: 

  1. minimaal 2 maanden topiramaat of valproaat in adequate doseringen; en 
  2. minimaal 2 pogingen met botulinetoxine A (6 maanden) volgens PREEMPT-protocol, tenzij het een verzekerde betreft met chronische migraine die op 17 september 2021 al in het kader van een Managed Access Program met een CGRP-remmer werd behandeld.

Omdat CGRP-remmers niet bij alle patiënten met chronische migraine werken, moeten zorgverleners en zorgverzekeraars duidelijke afspraken maken over het gebruik. Bijvoorbeeld door af te spreken dat patiënten stoppen met de CGRP-remmer als blijkt dat deze niet werkt. 

Meer informatie of vragen?

Hebt u vragen over dit advies? Mail uw vraag dan naar het Zorginstituut via warcg@zinl.nl. Hebt u vragen over de vergoeding, het eigen risico of wilt u weten of u een eigen bijdrage moet betalen? Kijk daarvoor op onze informatiepagina of vraag het uw zorgverzekeraar.

Hoe is het advies ontstaan?

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut bij de beoordeling. Op basis van de beoordeling stuurt het Zorginstituut een advies aan de minister van VWS. De minister neemt de uiteindelijke beslissing om het medicijn wel of niet te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering.

Bekijk het filmpje voor meer uitleg over hoe wij de beoordeling van geneesmiddelen aanpakken.

Iedereen in Nederland betaalt mee aan de gezondheidszorg. Zorginstituut Nederland waakt erover dat die zorg goed én betaalbaar blijft.

Komt er bijvoorbeeld een nieuw medicijn op de markt, dan beoordelen wij of het vergoed moet worden uit het basispakket. We geven daarover advies aan de minister voor Medische Zorg.

Die beoordeling gaat zo:
Als een medicijn is goedgekeurd kan de fabrikant een aanvraag bij ons doen voor toelating tot het basispakket. Zodra we alle informatie en wetenschappelijke onderzoeken hebben ontvangen, gaan we aan de slag.
We beantwoorden vragen als:

  • Hoe ernstig is de ziekte?
  • Hoe goed werkt het medicijn?
  • Bij welke groep patiënten?
  • En, wat kost het ten opzichte van wat het oplevert voor de patiënt?

Als er al een medicijn voor de ziekte is, dan vergelijken we ze met elkaar.

Soms blijkt tijdens de beoordeling dat er onzekerheid is over hoe lang de ziekte wegblijft. Of dat het niet bij alle patiënten lijkt te werken. We adviseren dan over wie het medicijn moet krijgen.
Soms is het medicijn heel duur. Vergoeding hiervan kan dan ten koste gaan van zorg voor andere patiënten. We adviseren dan om over de prijs te onderhandelen.

Bij de beoordeling betrekken we patiëntenorganisaties, dokters en zorgverzekeraars. En we krijgen advies van twee onafhankelijke commissies:
de Wetenschappelijke Adviesraad en de Adviescommissie Pakket.

We wegen alle feiten en onzekerheden tegen elkaar af in ons advies. De minister besluit uiteindelijk of het medicijn vergoed wordt uit het basispakket.

Zo besteden we het geld voor de zorg, waar iedereen aan meebetaalt, aan goede medicijnen die het geld waard zijn.

Uitleg over vergoeden van medicijnen

Erenumab, fremanezumab en galcanezumab zijn extramurale geneesmiddelen. Extramuraal betekent: medicijnen voor thuisgebruik die u op recept van een arts bij de apotheek kunt halen. Ze worden alleen vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering als ze in het GVS staan. Dit is de afkorting van geneesmiddelenvergoedingssysteem.

De hoogte van de vergoeding verschilt per categorie. Die staan op bijlagen. Kijk voor meer uitleg over het GVS en de bijlagen 1A, 1B en 2 op de pagina ‘Vergoeding van extramurale geneesmiddelen (GVS)’.