Bedankt voor jullie bijdrage

De bewustwordingscampagne #DeZorgVanMorgen van Zorginstituut Nederland is erin geslaagd het maatschappelijk gesprek over de toekomst van de zorg breed op gang te brengen. Meer dan 20.000 Nederlanders hebben de afgelopen ruim 6 weken actief meegedacht door hun mening en ideeën te delen over hoe we de zorg nu en in de toekomst goed en toegankelijk houden. In totaal hebben ongeveer 10 miljoen Nederlanders via media en sociale media kennisgenomen van de bewustwordingscampagne. Voorzitter Sjaak Wijma van het Zorginstituut spreekt van “een overweldigende respons en bedankt iedereen voor hun bijdrage. 

Spreker: Sjaak Wijma, voorzitter van het Zorginstituut Nederland

SJAAK WIJMA: Het gesprek over de zorg van morgen is van start. En hoe. Ik ben Sjaak Wijma, voorzitter van het Zorginstituut Nederland. Op 17 mei zijn we begonnen met het gesprek over de zorg van morgen. #DeZorgVanMorgen. Zoals de film van huisarts Derk Runhaar. Die zijn ogen dicht doet en voor zich ziet wat er gebeurt als we geen keuzes maken. Maar ook van huisartsen, specialisten, mensen die niet in de zorg werken. Hoe zien zij nou de zorg van morgen? Wat gebeurt er en wat zijn keuzes die zij ons voorleggen?

VOORBEELDEN ZORGPROFESSIONALS: Ga niet voor álles naar de huisarts. Investeer in de verpleegkundig specialist. Zorg is zorgen voor elkaar.

SJAAK WIJMA: En als we niets doen, dan loopt de zorg vast. En dat zou al snel kunnen zijn. In 2040. Dat is over 18 jaar. En het is belangrijk dat gesprek te voeren, omdat we belangrijke keuzes moeten maken. En dat gesprek heeft u massaal met ons gevoerd. 10 miljoen views. 80.000 reacties. Waarvan 20.000 inhoudelijke reacties, door u aan ons gegeven. En wat gaan we met die ideeën doen? Die ideeën gaan we delen met het ministerie. Met de huisartsen, met de specialisten, met patiënten, met ziekenhuizen om te kijken hoe we nou die zorg van morgen echt beter kunnen organiseren. En ik wil jullie allemaal uit de grond van mijn hart bedanken voor jullie bijdrage. Want zo komen we verder met het organiseren van goede zorg. Dank jullie wel. 

BEELDTEKST: Bedankt voor uw bijdrage. 

zorginstituutnederland.nl/passendezorg 
#dezorgvanmorgen