De zorg van morgen - Artikel Zorginstituut Magazine juni 2023

In deze rubriek over passende zorg is Sander Hilberink aan het woord. Hij pleit ervoor om te stoppen met herindicaties van burgers die een levenslange aandoening hebben.

Je ziet Sander Hilberink lachend in pak in een rolstoel met foto's van mensen aan de muur op de achtergrond