Resultaten bewustwordingscampagne

Ruim 6 weken lang riepen we iedereen in Nederland op om mee te denken over de zorg van morgen. Onder de #DeZorgVanMorgen barstte het gesprek op social media los. Via media-aandacht en sociale media wisten we rond de 10 miljoen Nederlanders te bereiken. De grootste winst is dat het gesprek over de toekomst van de zorg écht op gang is gekomen. De bereidheid om met elkaar na te denken - binnen de zorg en daarbuiten - wat we anders moeten doen, is nog nooit zo groot geweest.

Hoeveel willen we in 2040 voor de zorg betalen?

Die vraag staat centraal in een nieuwe campagne van het Zorginstituut.

Met de campagne ‘De zorg van morgen’ is het gesprek aangezwengeld over de toekomst van de zorg.

De zorg in 2040.

Wat zie je dan?

Tekorten aan alles.

Er is een tekort aan zorgverleners.

In een indringende hoofdfilm laten we een afschrikwekkend toekomstbeeld zien.

En in prikkelende testimonials, komen zorgverleners, bestuurders, patiënten en zelfs minister van VWS Ernst Kuipers aan het woord.

Het kan echt veel beter.

We nodigen heel Nederland uit om op social media mee te praten over de zorg van morgen.

En dat is gelukt.

Er volgt enorme aandacht via tv, radio, print, online en social.

Ondersteund door persoonlijke Linkedin posts uit de zorgsector zelf.

Het piept en kraakt.

Om die reden start Zorginstituut Nederland met de campagne ‘De zorg van morgen’.

Als we niets doen, gaat in 2040 een derde van het inkomen van de gemiddelde Nederlander op aan zorg.

Meer dan 10 miljoen mensen komen zo met de campagne in aanraking.

En die mensen reageren massaal.

Zowel vanuit de zorgsector als daarbuiten komen tienduizenden inhoudelijke reacties over hoe de zorg beter kan.

Hiermee is de dialoog echt goed op gang gebracht.

Ook worden er volop plannen gemaakt die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van onze gezondheidszorg.

Daarmee is het gelukt om de toekomst van de zorg zowel bij het publiek als bij de politiek, op de kaart te zetten en een wezenlijke bijdrage te leveren aan de zorg van morgen.

We kunnen dit nog repareren, maar alleen als we nu keuzes maken.

Cijfers

Op de sociale media kregen we ongeveer 80.000 reacties. Meer dan 20.000 inhoudelijke bijdragen over de zorg van morgen kwamen bij ons binnen. Na een grondige analyse zijn er 304 ideeën overgebleven. 148 daarvan zijn concrete verbetervoorstellen voor de toekomst van de zorg.

De ideeën zijn verdeeld in 5 thema's: 

  1. preventie en leefstijl;
  2. zorgpremie;
  3. zorgstelsel;
  4. organisatie van de zorg;
  5. (huis)artsen. 

De meeste reacties kwamen binnen op het thema zorgstelsel.

Taartdiagram van reacties bewustwordingscampagne onderverdeeld in thema's
Beeld: ©Zorginstituut Nederland

Ideeën delen

Het Zorginstituut heeft alle reacties uit de campagne verwerkt en gesorteerd op thema. Een aantal onderwerpen springt er door de hoeveelheid reacties bovenuit. Met name de aandacht voor het aanpakken van slechte sociale leefomstandigheden die leiden tot een hoge zorgvraag, terwijl het werkelijke probleem niet wordt aangepakt. De roep om meer regie over de eigen behandeling en de suggesties om de hoge regeldruk in de zorg eindelijk terug te dringen scoren ook hoog. En veel reacties gaan over de noodzaak van een gezondere samenleving.

Sjaak Wijma, bestuursvoorzitter van het Zorginstituut: “Wat ik niet eerder zo heb meegemaakt, is de grote vraag vanuit de samenleving om gezondheid te agenderen. En dan niet alleen als oplossing vanuit de basisverzekering, maar veel breder: een health policy for all. De samenleving heeft gesproken, met veel goede ideeën die écht kunnen bijdragen. Die gaan we delen met alle andere partijen in de zorg, bij het verder voeren van het gesprek en het maken van noodzakelijke keuzes over de toekomst van onze zorg.”

Reacties per thema