Resultaten bewustwordingscampagne

Ruim 6 weken lang riepen we iedereen in Nederland op om mee te denken over de zorg van morgen. Onder de #DeZorgVanMorgen barstte het gesprek op social media los. Via media-aandacht en sociale media wisten we rond de 10 miljoen Nederlanders te bereiken. De grootste winst is dat het gesprek over de toekomst van de zorg écht op gang is gekomen. De bereidheid om met elkaar na te denken - binnen de zorg en daarbuiten - wat we anders moeten doen, is nog nooit zo groot geweest.

Cijfers

Op de sociale media kregen we ongeveer 80.000 reacties. Meer dan 20.000 inhoudelijke bijdragen over de zorg van morgen kwamen bij ons binnen. Na een grondige analyse zijn er 304 ideeën overgebleven. 148 daarvan zijn concrete verbetervoorstellen voor de toekomst van de zorg.

De ideeën zijn verdeeld in 5 thema's: 

  1. preventie en leefstijl;
  2. zorgpremie;
  3. zorgstelsel;
  4. organisatie van de zorg;
  5. (huis)artsen. 

De meeste reacties kwamen binnen op het thema zorgstelsel.

Taartdiagram van reacties bewustwordingscampagne onderverdeeld in thema's
Beeld: ©Zorginstituut Nederland

Ideeën delen

Het Zorginstituut heeft alle reacties uit de campagne verwerkt en gesorteerd op thema. Een aantal onderwerpen springt er door de hoeveelheid reacties bovenuit. Met name de aandacht voor het aanpakken van slechte sociale leefomstandigheden die leiden tot een hoge zorgvraag, terwijl het werkelijke probleem niet wordt aangepakt. De roep om meer regie over de eigen behandeling en de suggesties om de hoge regeldruk in de zorg eindelijk terug te dringen scoren ook hoog. En veel reacties gaan over de noodzaak van een gezondere samenleving.

Sjaak Wijma, bestuursvoorzitter van het Zorginstituut: “Wat ik niet eerder zo heb meegemaakt, is de grote vraag vanuit de samenleving om gezondheid te agenderen. En dan niet alleen als oplossing vanuit de basisverzekering, maar veel breder: een health policy for all. De samenleving heeft gesproken, met veel goede ideeën die écht kunnen bijdragen. Die gaan we delen met alle andere partijen in de zorg, bij het verder voeren van het gesprek en het maken van noodzakelijke keuzes over de toekomst van onze zorg.”

Reacties per thema