Zorginstituut-voorzitter Wijma: ‘Respons #DeZorgVanMorgen overweldigend’

De bewustwordingscampagne #DeZorgVanMorgen van Zorginstituut Nederland is erin geslaagd het maatschappelijk gesprek over de toekomst van de zorg breed op gang te brengen. Meer dan 20.000 Nederlanders hebben de afgelopen ruim 6 weken actief meegedacht door hun mening en ideeën te delen over hoe we de zorg nu en in de toekomst goed en toegankelijk houden. In totaal hebben ongeveer 10 miljoen Nederlanders via media en sociale media kennisgenomen van de bewustwordingscampagne.

De foto toont een vrouwelijke arts in een wachtkamer die een patiënt een hand geeft.
Beeld: ©Zorginstituut Nederland

‘Dit stemt mij zeker optimistisch’

Voorzitter Sjaak Wijma van het Zorginstituut spreekt van “een overweldigende respons. Zoveel reacties vanuit de samenleving, dat heb ik nooit eerder meegemaakt. Het stemt mij zeker optimistisch over de verantwoordelijkheid die we met elkaar voelen om het vastlopen van de zorg te voorkomen.”

Maatschappelijk draagvlak

Met de bewustwordingscampagne heeft het Zorginstituut gehoor en invulling gegeven aan een eerdere oproep van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). In het rapport ‘Kiezen voor houdbare zorg’, dat in september 2021 verscheen, adviseert de raad om ‘het maatschappelijk draagvlak’ te vergroten en zo de samenleving voor te bereiden op schaarste in de zorg en de noodzaak van duidelijke keuzes. 

Veelgenoemde onderwerpen

Het Zorginstituut is inmiddels bezig alle reacties te verwerken en te sorteren op thema’s. Een aantal onderwerpen springt er qua aantallen reacties bovenuit. Met name de aandacht voor het aanpakken van slechte sociale leefomstandigheden die leiden tot een hoge zorgvraag, terwijl het eigenlijke probleem niet wordt aangepakt. Ook hoog scoort de roep om meer regie over de eigen behandeling en suggesties om de hoge regeldruk in de zorg eindelijk terug te dringen. Veel reacties gaan ook over de noodzaak van een gezondere samenleving. Het schrappen van de btw op groenten en fruit wordt door velen genoemd als een eerste, noodzakelijke stap, zodat gezond eten voor meer mensen betaalbaar wordt.

Veel goede ideeën die kunnen bijdragen

Sjaak Wijma: “Wat ik niet eerder zo heb meegemaakt, is de grote vraag vanuit de samenleving om gezondheid te agenderen. En dan niet alleen als oplossing vanuit de basisverzekering, maar veel breder: een health policy for all. De samenleving heeft gesproken, met veel goede ideeën die écht kunnen bijdragen. Die gaan we delen met het ministerie van VWS en met alle andere partijen in de zorg, bij het verder voeren van het gesprek en het maken van noodzakelijke keuzes over de toekomst van onze zorg.”

#DeZorgVanMorgen

De bewustwordingscampagne #DeZorgVanMorgen is geëindigd. 6 weken lang is het maatschappelijke gesprek via media en social media gevoerd, aan de hand van filmpjes. Zoals de film waarin huisarts Derk Runhaar zijn ogen dichtdoet en voor zich ziet hoe de zorg eruit ziet als we geen keuzes maken. Maar ook de vele testimonials van huisartsen, patiënten, medisch specialisten en ook mensen die niet in de zorg werken. Allemaal vertelden ze gedurende de campagne over hún kijk op de zorg van morgen en vooral: wat er volgens hen anders moet. Voor een korte terugblik op de campagne, lees het mini-magazine over #DeZorgVanMorgen.

Over Zorginstituut Nederland

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht om een zorgverzekering te hebben. Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie met als belangrijkste taak het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering. Hierbij maken we ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goede zorg kan krijgen. Nu en in de toekomst.