Beschikbaarheidbijdrage Wmg

Sinds 2012 kan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een beschikbaarheidbijdrage vaststellen. Met zo'n bijdrage worden momenteel de medische vervolgopleidingen en een aantal functies in de cure gefinancierd, waaronder de traumahelikopters, de academische zorg en de brandwondencentra. Het Zorginstituut betaalt de bijdrage namens de NZa rechtstreeks aan een zorgaanbieder, dus zonder tussenkomst van een zorgverzekeraar. De kosten komen ten laste van het Zorgverzekeringsfonds of het Fonds langdurige zorg.

Alleen de kassiersfunctie berust bij het Zorginstituut

Het Zorginstituut voert namens de NZa alleen de betaling uit van de beschikbaarheidbijdrage. Dat betekent dat alle communicatie over de inhoud van de beschikkingen via de NZa verloopt.

Om eventuele betalingen juist en tijdig uit te kunnen voeren hebben wij per beschikking de volgende documenten nodig:

  • een kopie van de originele beschikking;
  • het volledig ingevulde formulier Opgave Bankrekeningnummer beschikbaarheidbijdrage; en
  • een recent uittreksel van de KvK - niet ouder dan 3 maanden - waaruit de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar blijkt.

In verband met beperkte postverwerking als gevolg van de Corona-crisis, kunt u uw (complete) aanvraag in PDF-formaat ook sturen per email.

E-mail: fccwmg@zinl.nl

Uw aanvraag kunt u per post sturen naar:
Zorginstituut Nederland
Team Financiƫn/Wmg
Postbus 320
1110 AH DIEMEN

Voor vragen over de uitbetaling van de beschikbaarheidbijdrage kunt u terecht bij het Zorginstituut. Stuur daarvoor een e-mail naar fccwmg@zinl.nl. Vermeld in uw e-mail altijd het volledige beschikkingsnummer waar de vraag betrekking op heeft.

Voor alle andere vragen kunt u terecht bij de NZa.