Beheerskosten en zorglasten Zvw

Zorgverzekeraars en zorgkantoren leveren kwartaal- en jaarstaten aan bij het Zorginstituut. Daarin staan hun (verwachte) uitgaven vermeld. Deze rapportages worden door het Zorginstituut gecontroleerd, geanalyseerd en verwerkt. De data worden gebruikt voor de uitvoering van de financiële en zorginhoudelijke taken. De informatie wordt ook aan andere afnemers verstrekt, zoals het ministerie van VWS, het Centraal Planbureau (CPB) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Meer informatie hierover staat in de handboeken (zie onderaan deze pagina).