Standpunt Flash Glucose Monitoring (FGM) voor mensen met diabetes met een intensief insulineschema

Het Zorginstituut heeft vastgesteld dat Flash Glucose Monitoring (FGM), een hulpmiddel voor mensen met diabetes, vergoed kan worden uit het basispakket. De vergoeding geldt voor mensen met diabetes type 1 en 2 met een intensief insulineschema. De vergoeding van FGM voor deze groep patiënten gaat in op 10 december 2019.

Vanaf 10 december 2019 wordt de Flash Glucose Monitor onder bepaalde voorwaarden vergoed uit het basispakket. In deze video wordt uitgelegd wat deze voorwaarden zijn en wie een vergoeding aan kan vragen voor deze Flash Glucose Monitor.
Spreker: Astrid Chorus, Adviseur Zorginstituut Nederland

Monitoren van de glucosewaarden

Zelfcontrole van glucosewaarden is een cruciaal onderdeel van een goede behandeling met insuline bij patiënten met diabetes. FGM is een sensortechnologie om glucosewaarden in het bloed te meten. Met FGM meet je bijvoorbeeld de glucose via een sensor op je bovenarm. De actuele glucosewaarde zie je door de sensor te scannen met een speciale reader of met een app.

Voor patiënten met diabetes type 1 en 2 met een intensief insulineschema is het belangrijk om de glucosewaarden vaak te meten om ze onder controle te houden. Deze patiënten wordt geadviseerd minimaal 4 keer per dag bloed af te nemen met een vingerprik, om de glucosewaarden te kunnen meten. FGM maakt het mogelijk glucosewaarden goed te monitoren, zonder dat iemand zich daarvoor in de vinger hoeft te prikken.

FGM heeft meerwaarde

Met sensortechnologie is het mogelijk om behalve momentopnames ook trends te zien in de schommelingen van glucosewaarden. Het Zorginstituut heeft bekeken of er een meerwaarde is van FGM ten opzichte van de nu geldende standaardbehandeling: de meting met vingerprikken. Het Zorginstituut vindt het voldoende bewezen dat met FGM het risico op hypoglykemieën (hypo’s) en hyperglykemieën (hypers) wordt verkleind. Daarmee vermindert ook de kans op complicaties op de lange termijn.

Het Zorginstituut concludeert dus dat FGM effectieve zorg is voor mensen met diabetes type 1 en 2 met een intensief insulineschema. Hiermee voldoet FGM aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’, een vereiste voor vergoeding uit het basispakket van de verzekering.

Conclusie van het Zorginstituut

Het Zorginstituut concludeert dat FGM bij diabetes vanaf 10 december 2019 kan worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. De vergoeding geldt voor mensen met diabetes type 1 en 2 met een intensief insulineschema. Dit betekent niet dat iedere verzekerde automatisch FGM vergoed krijgt. Het Zorginstituut stelt als voorwaarde dat voor iedere individuele patiënt moet worden nagegaan of FGM bijdraagt aan het behalen van de behandeldoelen, op basis van het vermogen van de patiënt tot zelfmanagement. Dit moet gebeuren op basis van kwaliteitscriteria. Het ontwikkelen van deze kwaliteitscriteria is de verantwoordelijkheid van de beroepsgroepen, in samenwerking met de zorgverzekeraars en patiënten.

Voorwaarde: opstellen van kwaliteitscriteria

Het Zorginstituut stelt als voorwaarde dat kwaliteitscriteria worden opgesteld op basis waarvan zorgverleners FGM als hulpmiddel kunnen voorschrijven. Het gebruik van de sensortechnologie moet gekoppeld worden aan concrete behandeldoelen en evaluatiemomenten. Verder moet de patiënt training krijgen voor het juiste gebruik van FGM. De patiënt moet ook in staat zijn de data goed te interpreteren en daarnaar te handelen. Beroepsgroepen en zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de kwaliteitscriteria.

Vergoeding van de FGM

De volgende groepen komen in aanmerking voor vergoeding van de FGM:

  • Patiënten met diabetes type 1 (kinderen en volwassenen en al dan niet zwangeren).
  • Patiënten met diabetes type 2 met een intensief insulineschema (dit zijn niet alle type 2-patiënten).
  • Zwangeren met bestaande diabetes type 2, ongeacht hun insulinegebruik.
  • Vrouwen met bestaande diabetes type 2 met een zwangerschapswens, ongeacht hun insulinegebruik.

Richtlijnen

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft in 2021 aanvullende richtlijnen gepubliceerd voor patiënten met diabetes type 1. Onder andere publiceerde de FMS de richtlijn 'Glucose zelfmanagement bij patiënten met diabetes mellitus (DM) type 1'. In deze richtlijn wordt een breder indicatiegebied beschreven voor rt-CGM dan de nu voor rt-CGM geldende 5 patiëntgroepen. Gezien de zeer beperkte wetenschappelijke onderbouwing van de richtlijnenmodule, verandert de huidige aanspraak vanuit de basisverzekering niet.

Ronde Tafel Diabeteszorg: verbetering geneesmiddelzorg en hulpmiddelenzorg voor diabetespatiënten

De Ronde Tafel Diabeteszorg is betrokken bij het ontwikkelen van dit standpunt. Het vaststellen van de meerwaarde van FGM voor mensen met diabetes met intensieve insulinetherapie die vingerprikken, stond al langere tijd op de agenda van de Ronde Tafel. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de Nederlandse Diabetes Federatie en patiëntenvereniging Diabetesvereniging Nederland (DVN) hebben in juni 2019 bij het Zorginstituut de nodige bewijslast ingeleverd om een standpunt te kunnen innemen.

De Ronde Tafel is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de diabeteszorg en op het bevorderen van gepast gebruik van geneesmiddelen en hulpmiddelen voor deze chronische stofwisselingsziekte.