Real Time Continue Glucose Monitoring voor meer diabetespatiënten in basispakket

2 groepen diabetespatiënten kunnen voortaan ook gebruik maken van Real Time Continue Glucose Monitoring (RTCGM). Hiermee is het mogelijk om continu de bloedsuikerwaarden te meten. RTCGM valt voortaan onder het basispakket voor vrouwen met diabetes die zwanger willen worden en voor personen met diabetes type 1, die kampen met herhaalde ernstige hypoglykemiën (lage/schommelende bloedsuikerspiegel). Voor een aantal andere specifieke diabetesgroepen, zoals kinderen met diabetes type 1, gold dit al.

De foto laat een vrouw zien die blij is voor een andere vrouw omdat ze zwanger is
Beeld: ©Roger Dohmen | Hollandse Hoogte

Advies van Rondetafel Diabeteszorg

Het advies om de RTCGM voor deze groepen deel te laten uitmaken van het basispakket is afkomstig van de Rondetafel Diabeteszorg en opgevolgd door Zorgverzekeraars Nederland (ZN), die dit hiermee adviseren aan de individuele zorgverzekeraars.

De Rondetafel Diabeteszorg is gestart door de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en Zorginstituut Nederland. Dit samenwerkingsverband bestaat verder uit Diabetesvereniging Nederland, zorgverzekeraars, industrie en overheid. Deze brede samenwerking is opgezet om de kwaliteit van de zorg en gepast gebruik van genees- of hulpmiddelen binnen de diabeteszorg te verbeteren.

RTGCM is het tweede concrete resultaat. Eerder al werd een advies overgenomen om de combinatie basale insuline plus bloedglucoseverlagende GLP1-medicatie en bijbehorende vergoedingscriteria te gaan vergoeden.

Vrouwen met diabetes en zwangerschap

Voor vrouwen met diabetes is optimale regulatie van de glucose van belang vanaf het moment van de conceptie. De betreffende vrouwen kunnen voortaan gebruik maken van de RTCGM. Met deze methode wordt het glucosegehalte permanent in de gaten gehouden en kan direct op schommelingen worden gereageerd. Omdat een zwangerschap pas drie tot vier weken na conceptie kan worden vastgesteld adviseert de Rondetafel Diabeteszorg om bij deze doelgroep al in de fase van voorbereiding op een zwangerschap RTCGM in te zetten. In Nederland gaat het om zo’n 65 vrouwen per jaar die hier voor in aanmerking komen en belangstelling hebben.

Diabetes type 1 en hypoglykemie

De andere groep die baat heeft bij dit besluit zijn mensen met diabetes type 1, die kampen met herhaalde ernstige hypoglykemiën en/of ongevoeligheid om hypoglykemie waar te nemen. Dit gaat in totaal om zo’n 1400 mensen in Nederland.

Er is sprake van hypoglykemie wanneer iemand te weinig suiker in zijn bloed heeft. Het lichaam reageert daarop met waarschuwingssymptomen als bijvoorbeeld zweten en trillen. Mensen die de signalen van een hypo niet krijgen, of pas krijgen als de bloedglucose te laag is om nog zelf in te kunnen grijpen, kampen met ‘hypo unawareness’. Dat betekent dat iemand directe hulp van anderen nodig heeft om de bloedglucosespiegel te herstellen.

Real Time Continue Glucose Monitoring

Bij Real Time Continue Glucose Monitoring wordt iemands bloedglucosewaarde 24 uur per dag en om de 5 minuten gemeten. Dat geeft permanent een goed inzicht in het verloop. Meten gebeurt door een glucosesensor: een flexibel naaldje dat net onder de huid is geplaatst.