Advies - Wel of niet vergoeden naldemedine (Rizmoic®) voor de behandeling van verstopte darmen door sterke pijnstillers

Zorginstituut Nederland beoordeelt of naldemedine (Rizmoic®) vergoed kan worden. Dit medicijn kan worden gebruikt voor bepaalde patiënten met verstopte darmen door sterke pijnstillers. Als wij positief adviseren en de minister ons advies overneemt, komt naldemedine in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Alleen dan wordt dit medicijn vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. 

Naldemedine is bedoeld voor bepaalde mensen met verstopte darmen door sterke pijnstillers

Naldemedine is de werkzame stof. De merknaam is Rizmoic®. Het medicijn kan worden gebruikt bij mensen met opioïden geïnduceerde constipatie (OIC). 

Mensen met OIC hebben last van verstopte darmen door het gebruik van opioïden. Dit zijn sterke pijnstillers. Het gebruik van sterke pijnstillers kan ervoor zorgen dat hun darmen langzamer bewegen en minder vocht hebben. Dit leidt tot droge, harde ontlasting en verstopte darmen. Hierdoor hebben mensen met OIC onder andere last van een opgeblazen gevoel, misselijkheid en buikpijn. Naldemedine gaat de werking tegen van sterke pijnstillers in de darm. Dit zorgt voor betere ontlasting. De fabrikant heeft de vergoeding aangevraagd voor de behandeling van volwassen patiënten met OIC die eerder zijn behandeld met een laxeermiddel.

Meer informatie voor patiënten (Apotheek.nl)
Meer informatie voor professionals (Farmacotherapeutisch Kompas)

Uitleg over vergoeden van medicijnen

Naldemedine is een extramuraal geneesmiddel. Extramuraal betekent: medicijnen voor thuisgebruik die u op recept van een arts bij de apotheek kunt halen. Ze worden alleen vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering als ze in het GVS staan. Het GVS heeft meerdere bijlagen. Kijk voor meer uitleg over het GVS en de bijlagen 1A, 1B en 2 op de pagina ‘Vergoeding van extramurale geneesmiddelen (GVS)’.

Hoe ontstaat het advies?

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vraagt het Zorginstituut een beoordeling te doen. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut bij de beoordeling. De minister neemt de uiteindelijke beslissing om het medicijn wel of niet te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering.

Bekijk het filmpje voor meer uitleg over hoe wij de beoordeling van geneesmiddelen aanpakken. 

Iedereen in Nederland betaalt mee aan de gezondheidszorg. Zorginstituut Nederland waakt erover dat die zorg goed én betaalbaar blijft.

Komt er bijvoorbeeld een nieuw medicijn op de markt, dan beoordelen wij of het vergoed moet worden uit het basispakket. We geven daarover advies aan de minister voor Medische Zorg.

Die beoordeling gaat zo:
Als een medicijn is goedgekeurd kan de fabrikant een aanvraag bij ons doen voor toelating tot het basispakket. Zodra we alle informatie en wetenschappelijke onderzoeken hebben ontvangen, gaan we aan de slag.
We beantwoorden vragen als:

  • Hoe ernstig is de ziekte?
  • Hoe goed werkt het medicijn?
  • Bij welke groep patiënten?
  • En, wat kost het ten opzichte van wat het oplevert voor de patiënt?

Als er al een medicijn voor de ziekte is, dan vergelijken we ze met elkaar.

Soms blijkt tijdens de beoordeling dat er onzekerheid is over hoe lang de ziekte wegblijft. Of dat het niet bij alle patiënten lijkt te werken. We adviseren dan over wie het medicijn moet krijgen.
Soms is het medicijn heel duur. Vergoeding hiervan kan dan ten koste gaan van zorg voor andere patiënten. We adviseren dan om over de prijs te onderhandelen.

Bij de beoordeling betrekken we patiëntenorganisaties, dokters en zorgverzekeraars. En we krijgen advies van twee onafhankelijke commissies:
de Wetenschappelijke Adviesraad en de Adviescommissie Pakket.

We wegen alle feiten en onzekerheden tegen elkaar af in ons advies. De minister besluit uiteindelijk of het medicijn vergoed wordt uit het basispakket.

Zo besteden we het geld voor de zorg, waar iedereen aan meebetaalt, aan goede medicijnen die het geld waard zijn.

Meer informatie of vragen?

Hebt u vragen over dit advies? Mail uw vraag dan naar het Zorginstituut via warcg@zinl.nl

Planning

Planning tot aan publicatie advies

Stap in het proces

Datum

Aanlevering dossier compleet 27 februari 2024
Start beoordeling dossier februari 2024
Start consultatie 24 mei 2024
Publicatie advies juni of juli 2024

Betrokken partijen

  • Viatris, Shionogi B.V.