Overzicht GVS-adviezen

Zorginstituut Nederland beoordeelt of een geneesmiddel in aanmerking komt voor opname in het basispakket. Een extramuraal geneesmiddel (geneesmiddel op recept van een arts verkrijgbaar bij de apotheek) wordt alleen vergoed als het is opgenomen in het GVS. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut bij de beoordeling. En soms wordt ook de Adviescommissie Pakket (ACP) betrokken bij de beoordeling. Op basis van de beoordeling stuurt het Zorginstituut een advies aan de minister van VWS. De minister besluit uiteindelijk of het geneesmiddel wel of niet vergoed wordt uit het basispakket.

GVS-adviezen waar we aan werken

Op dit moment bereiden we de volgende GVS-adviezen voor:

Blaas, nieren en urinewegen

Hart, vaat en long

Infectieziekten en parasitaire aandoeningen

Spijsvertering

Stofwisseling en hormoonhuishouding

Pakketadvies - Clusteren van combinatiepreparaten en spookclusters

De minister van VWS heeft in 2020 Zorginstituut Nederland gevraagd om adviezen over het clusteren van bepaalde (groepen van) onderling vervangbare geneesmiddelen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het gaat om combinatiepreparaten (geneesmiddelen met meer dan 1 werkzame stof in een vaste combinatie) en de zogenaamde spookclusters (clusters in het GVS die slechts 1 product bevatten). Meer informatie over dit advies en het conceptrapport is te vinden op de pagina 'Pakketadvies: Clusteren van combinatiepreparaten en spookclusters'.