Overzicht GVS-adviezen

Zorginstituut Nederland beoordeelt of een medicijn kan worden opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssyteem (GVS). Het geneesmiddel kan dan worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Bij de beoordeling krijgt het Zorginstituut advies van 2 commissies: de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en soms de Adviescommissie Pakket (ACP). Daarna adviseert het Zorginstituut de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De minister neemt de uiteindelijke beslissing om het geneesmiddel wel of niet te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering.

GVS-adviezen waar we aan werken

Op dit moment werken we aan de volgende GVS-adviezen:

Bloed en immuunsysteem

Hart, vaat en long

Infectieziekten

Spijsvertering

Stofwisseling en hormoonhuishouding

Zenuwstelsel

Zintuigen en huid

Zwangerschap, geboorte en gynaecologische aandoeningen