Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst implementatiefase Bekkenbodemklachten

Op 1 september 2021 vond de startbijeenkomst plaats van de implementatiefase van het Zinnige Zorg-traject 'Bekkenbodemklachten'. Vanwege de coronamaatregelen vond deze bijeenkomst digitaal plaats via Webex.

Resultaten bijeenkomst

In deze bijeenkomst informeerden partijen op hoofdlijnen hoe ze de verbeterafspraken uit het 'Verbetersignalement Zinnige Zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten' hebben opgepakt en welke knelpunten zij tegenkomen.

Het vervolg

Het Zorginstituut zal de verbeteracties blijven monitoren door met partijen over de voortgang in gesprek te zijn.