Zinnige Zorg - Verbetersignalement Bekkenbodemklachten

Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor vrouwen met bekkenbodemklachten. De afspraken om deze verbeteringen te realiseren staan in het ‘Verbetersignalement Zinnige Zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten’.

Verbeterpunten en verwachte resultaten in zorg rond bekkenbodemklachten

Het verbetersignalement gaat over verbeteringen in de zorg voor vrouwen met 2 typen bekkenbodemklachten:

  • urine-incontinentie (UI), waaronder stress urine-incontinentie (SUI, inspanningsincontinentie) en urge urine-incontinentie (UUI, drangincontinentie);
  • prolaps (baarmoederverzakking).

De zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten kan worden verbeterd door:

  • de richtlijnen voor diagnostiek van UI beter te volgen en aan te vullen;
  • gepast gebruik van zorg te bevorderen bij behandeling van UI en prolaps;
  • de behandeling van UI vaker te controleren en evalueren in het vervolgtraject;
  • vrouwen meer bewust te maken van behandelmogelijkheden.

Het Zorginstituut heeft met de betrokken partijen afspraken gemaakt over het uitvoeren van deze verbeteringen. Die afspraken staan ook in het verbetersignalement. Als de verbeteringen zijn uitgevoerd, krijgen meer vrouwen met bekkenbodemklachten:

  • makkelijker de juiste diagnose;
  • een passende, effectieve behandeling, waar gewenst dichter bij huis;
  • een tijdige bijsturing van de ingezette behandeling.
Infographic Verbetersignalement Zinnige Zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten

De volgende stap: implementatiefase

In de implementatiefase worden de verbeterafspraken gerealiseerd. De betrokken partijen in de zorg zijn hiervoor verantwoordelijk. Het Zorginstituut zal jaarlijks samen met de partijen nagaan of de afgesproken acties zijn uitgevoerd en verslag uitbrengen aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

Zinnige Zorg

Zinnige zorg wil zeggen: zorg van goede kwaliteit, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. In Zinnige Zorg-projecten houdt het Zorginstituut de zorg die in het basispakket zit tegen het licht. De patiënt en de zorg die deze nodig heeft, staan daarbij centraal. Samen met betrokken partijen kijken we waar gepast gebruik van zorg beter kan. Zo kunnen we kwaliteit voor patiënten verbeteren en onnodige kosten vermijden. Een Zinnige Zorg-project bestaat uit 4 fasen: de screeningsfase, de verdiepingsfase, de implementatiefase en de evaluatiefase.