Zinnige Zorg - Verbetersignalement Bekkenbodemklachten

Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor vrouwen met bekkenbodemklachten. De afspraken om deze verbeteringen te realiseren staan in het ‘Verbetersignalement Zinnige Zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten’.

Verbeterpunten en verwachte resultaten in zorg rond bekkenbodemklachten

Het verbetersignalement gaat over verbeteringen in de zorg voor vrouwen met 2 typen bekkenbodemklachten:

  • urine-incontinentie (UI), waaronder stress urine-incontinentie (SUI, inspanningsincontinentie) en urge urine-incontinentie (UUI, drangincontinentie);
  • prolaps (baarmoederverzakking).

De zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten kan worden verbeterd door:

  • de richtlijnen voor diagnostiek van UI beter te volgen en aan te vullen;
  • gepast gebruik van zorg te bevorderen bij behandeling van UI en prolaps;
  • de behandeling van UI vaker te controleren en evalueren in het vervolgtraject;
  • vrouwen meer bewust te maken van behandelmogelijkheden.

Het Zorginstituut heeft met de betrokken partijen afspraken gemaakt over het uitvoeren van deze verbeteringen. Die afspraken staan ook in het verbetersignalement. Als de verbeteringen zijn uitgevoerd, krijgen meer vrouwen met bekkenbodemklachten:

  • makkelijker de juiste diagnose;
  • een passende, effectieve behandeling, waar gewenst dichter bij huis;
  • een tijdige bijsturing van de ingezette behandeling.
Deze afbeelding brengt de belangrijkste waarnemingen uit het Verbetersignalement Zinnige Zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten in beeld.

Beeld: Zorginstituut Nederland

De volgende stap: implementatiefase

In de implementatiefase worden de verbeterafspraken gerealiseerd. De betrokken partijen in de zorg zijn hiervoor verantwoordelijk. Het Zorginstituut zal jaarlijks samen met de partijen nagaan of de afgesproken acties zijn uitgevoerd en verslag uitbrengen aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg verbetertrajecten

Omdat het implementeren van verbeterafspraken leidt tot daadwerkelijke veranderingen die bijdragen aan passende zorg, is de naam Zinnige Zorg eind 2023 veranderd naar ‘Passende zorg verbetertrajecten’. De activiteiten in deze verbetertrajecten zijn onderdeel van de inspanningen van het Zorginstituut Nederland om passende zorg te bevorderen. In het programma ‘Zinnige Zorg’ van Zorginstituut Nederland is de laatste jaren al veel voorwerk gedaan. De verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht.