Standpunt - Eerstelijns fysio- en oefentherapie bij fibromyalgie kan niet worden vergoed uit basispakket

Eerstelijns fysio- en oefentherapie is een behandeling voor patiënten met fibromyalgie. De conclusie van Zorginstituut Nederland is dat deze zorg niet voldoet aan de 'stand van de wetenschap en praktijk'. Daarmee kan eerstelijns fysio- en oefentherapie niet worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Aanleiding standpunt Eerstelijns fysio- en oefentherapie bij fibromyalgie

Bij fibromyalgie heeft iemand lange tijd pijn in gewrichten en spieren, wat leidt tot lichamelijke beperkingen. Naar aanleiding van het Tweede Kamerdebat over het burgerinitiatief ‘Erken Fibromyalgie’ heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Zorginstituut om een beoordeling gevraagd. Het verzoek was om te beoordelen of eerstelijns fysio- en oefentherapie bij patiënten met fibromyalgie voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ en kan worden opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. In dit standpunt beoordelen we of eerstelijns fysio- en oefentherapie effectief is om het lichamelijk functioneren en de kwaliteit van leven van patiënten met fibromyalgie te verbeteren. Eerstelijns fysio- of oefentherapeuten werken in particuliere praktijken of een gezondheidscentrum.

Samenvatting van het standpunt

De beoordeling in dit standpunt is gebaseerd op 5 gepubliceerde wetenschappelijke studies over de effecten van eerstelijns fysio- en oefentherapie bij fibromyalgie op het lichamelijk functioneren en kwaliteit van leven, in vergelijking tot geen behandeling of standaardbehandeling (bewegings- en houdingsadviezen, voorlichting en het bevorderen van zelfmanagement). Dit vergeleken we om te kijken of behandeling met eerstelijns fysio- en oefentherapie betere resultaten oplevert. Uit de studies blijkt niet dat dit het geval is. Daarom is onze conclusie dat eerstelijns fysio- en oefentherapie bij fibromyalgie niet tot het basispakket behoort. Het is niet aangetoond dat het lichamelijke functioneren en de kwaliteit van leven van patiënten met fibromyalgie beter zijn na eerstelijns fysio- en oefentherapie vergeleken met geen behandeling of na standaardbehandeling. 

Gevolgde procedure

Alleen zorg die écht werkt, mag deel uitmaken van het basispakket van de zorgverzekering. Dit is vastgelegd met de juridische term 'stand van de wetenschap en praktijk'. Vaak is goed duidelijk of zorg uit het basispakket kan worden vergoed, maar niet altijd. In zulke gevallen kan het Zorginstituut zelf beoordelen of die zorg in aanmerking komt voor vergoeding. Zo'n beoordeling noemen we een duiding. De uitkomst van een duiding heet een standpunt.

Het Zorginstituut heeft bij een standpunt een wettelijke bevoegdheid. Dit betekent dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) er verder niet meer over beslist. Patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars hebben inspraak tijdens het opstellen van een standpunt. En bij standpunten krijgt het Zorginstituut advies van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). Hierin zitten onafhankelijke wetenschappers, artsen, apothekers, methodologen en gezondheidseconomen. Het Zorginstituut weegt al die reacties zorgvuldig mee en stelt het uiteindelijke standpunt vast. 

Lees meer informatie over de procedure bij een standpunt op de pagina 'Verduidelijking van het basispakket - standpunten'.

Meer informatie of vragen?

Hebt u vragen over dit standpunt? Dan kunt u deze per e-mail stellen aan Astrid Chorus via achorus@zinl.nl