Standpunt medisch-specialistische revalidatie - zorg zoals revalidatieartsen plegen te bieden

In dit standpunt beschrijft het Zorginstituut de reikwijdte van de medisch-specialistische revalidatie. De beroepsgroep heeft op een gedegen manier omschreven welke zorg medisch-specialistische revalidatiezorg zij als professioneel juist beschouwen. Daarbij is onder andere onderscheid gemaakt tussen algemene en interdisciplinaire medisch-specialistische revalidatie. Dit standpunt maakt ook transparant welke minimale kwaliteitseisen kunnen worden gesteld aan de praktijkvoering binnen de revalidatiegeneeskunde en draagt het bij aan een gepast(er) gebruik van kwalitatief goed zorg.