Plan van aanpak actualisering standpunt medisch-specialistische revalidatie

Dit plan van aanpak beschrijft de aanpak om te komen tot een duidelijkere indicatiestelling voor medisch-specialistische revalidatie en is een actualisering van het 'Standpunt medisch-specialistische revalidatie' uit 2015.