Zinnige Zorg - Verbetersignalement Mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag

Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. De afspraken om deze verbeteringen te realiseren staat in het ‘Verbetersignalement Mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag’.

Verbeterpunten en verwachte resultaten

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag verbetert door 3 verbeterpunten:

  • bevordering van het gebruik van het AAIDD-model voor beeldvorming en diagnostiek door zorgprofessionals;
  • meer standaardisatie in werkwijzen voor beeldvorming en diagnostiek;
  • bevordering multidisciplinair kijken naar cliënten.

Door deze verbeteringen zullen mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag:

  • altijd zorgvuldig uitgevoerde beeldvorming en diagnostiek krijgen;
  • allemaal beeldvorming en diagnostiek volgens de richtlijn krijgen;
  • zelf, en hun familie, beter betrokken worden bij het zorgproces.
De infographic toont de samenvatting van het 'Verbetersignalement Mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag’.

Beeld: Zorginstituut Nederland

De volgende stap: implementatiefase

In de implementatiefase worden de verbeterafspraken gerealiseerd. De betrokken partijen in de zorg zijn hiervoor verantwoordelijk. Het Zorginstituut volgt en ondersteunt de implementatie waar nodig. Met de partijen zal het Zorginstituut nagaan of de afgesproken acties zijn uitgevoerd en verslag uitbrengen aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

Zinnige Zorg

Zinnige zorg wil zeggen: zorg van goede kwaliteit, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. In Zinnige Zorg-projecten houdt het Zorginstituut de zorg die in het basispakket zit tegen het licht. De cliënt en de zorg die deze nodig heeft, staan daarbij centraal. Samen met betrokken partijen kijken we waar gepast gebruik van zorg beter kan. Zo kunnen we kwaliteit voor cliënten verbeteren en onnodige kosten vermijden. Een Zinnige Zorg-project bestaat uit 4 fasen: de screeningsfase, de verdiepingsfase, de implementatiefase en de evaluatiefase.