Zinnige Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag - Artikel Zorginstituut Magazine juni 2023

Bijna 2 jaar geleden schreven partijen in de gehandicaptenzorg samen met het Zorginstituut het 'Verbetersignalement Mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag'. Sindsdien werken de zorgpartijen aan 4 actiepunten, met name op het vlak van diagnostiek en beeldvorming. Want hoe beter je begrijpt welke oorzaken het probleemgedrag kan hebben, hoe beter je de behandeling en begeleiding op de cliënt kunt afstemmen. 

Een verstandelijk gehandicapte man staat in de tuin en kijkt naar zijn hand