Zinnige Zorg - Verbetersignalement PTSS

Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat er verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject van mensen met een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). De afspraken om deze verbeteringen te realiseren staat in het ‘Verbetersignalement Zinnige Zorg voor mensen met PTSS’, het definitieve rapport van de verdiepingsfase in dit Zinnige Zorg-traject.

Verbeterpunten zorg voor mensen met PTSS

De belangrijkste verbeterpunten in de zorg voor mensen met PTSS zijn:

  • meer mensen met PTSS krijgen een traumagerichte behandeling;
  • mensen met PTSS gaan minder benzodiazepinen gebruiken;
  • PTSS wordt vaker herkend;
  • de informatie-uitwisseling tussen GGZ en huisarts wordt verbeterd.

Verwachte resultaten van verbeterde zorg bij PTSS

  • als meer mensen met PTSS een traumagerichte psychologische behandeling krijgen, nemen hun klachten af en leidt dit in veel gevallen tot verbetering van hun kwaliteit van leven;
  • mensen met PTSS gebruiken minder benzodiazepinen; hierdoor hebben ze minder last van bijwerkingen en kleiner risico op verslaving;
  • als PTSS vaker wordt herkend, ontvangen meer mensen hulp bij hun klachten;
  • als de informatie-uitwisseling tussen GGZ en huisarts beter verloopt, kan de huisarts zijn centrale rol vervullen en verbetert de kwaliteit van zorg.
Deze afbeelding brengt de belangrijkste waarnemingen uit het Verbetersignalement Posttraumatische stress-stoornis in beeld.

Beeld: Zorginstituut Nederland

Volgende stap: verbeteracties uitvoeren

Alle bij dit traject betrokken partijen hebben afspraken gemaakt over hoe ze de zorg voor mensen met PTSS en mensen met psychose gaan verbeteren. De partijen in de zorg zijn verantwoordelijk voor de implementatie van de verbeterafspraken. Het Zorginstituut ondersteunt hierbij en zal ook de voortgang van de verbeterafspraken monitoren.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg verbetertrajecten

Omdat het implementeren van verbeterafspraken leidt tot daadwerkelijke veranderingen die bijdragen aan passende zorg, is de naam Zinnige Zorg eind 2023 veranderd naar ‘Passende zorg verbetertrajecten’. De activiteiten in deze verbetertrajecten zijn onderdeel van de inspanningen van het Zorginstituut Nederland om passende zorg te bevorderen. In het programma ‘Zinnige Zorg’ van Zorginstituut Nederland is de laatste jaren al veel voorwerk gedaan. De verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht.