Praktijkvoorbeelden somatische screening bij psychische aandoeningen

In opdracht van Zorginstituut Nederland heeft kenniscentrum Phrenos een digitaal overzicht gemaakt van praktijkvoorbeelden voor de toepassing van somatische screening bij mensen met een psychose of een andere ernstige psychische aandoening. Het overzicht komt voort uit het project ‘Zinnige Zorg voor mensen met psychose’ en moet behandelaren gaan helpen bij het vaker toepassen van een somatische screening.

Praktijkvoorbeelden

Het overzicht bevat 9 uitgewerkte praktijkvoorbeelden met links naar praktische hulpmiddelen. De 9 voorbeelden zijn via een brede veldraadpleging geselecteerd. In het digitale overzicht is het eenvoudig navigeren naar het praktijkvoorbeeld dat het beste aansluit bij de betreffende cliëntengroep, bij het probleem dat het oplost of welke oplossingsrichting het praktijkvoorbeeld biedt. Het overzicht beschrijft concrete stappen die helpen om de somatische problemen van cliënten beter te herkennen en om de afstemming tussen de huisarts en GGZ te verbeteren. De praktijkvoorbeelden maken deel uit van de toepassing van leefstijlpsychiatrie:

  1. Draaiboek werkwijze somatische poli’s.
  2. Standaardbrief naar de huisarts.
  3. Ingebouwde systematiek voor omzetting uitkomsten rondom somatische screening naar behandeladvies.
  4. Digitaal leefstijlplan.
  5. Multidisciplinair team eerste lijn en GGZ rondom patiënt.
  6. Flowchart zorgpad somatische screening.
  7. Expertuitwisseling tussen de zorgdomeinen.
  8. Detecteren geschikte doelgroepen die nog geen screening hebben gehad in de eerste lijn.
  9. Inbedding in ROM en behandelplancyclus.

Zinnige Zorg voor mensen met psychose

Samen met partijen in de zorg heeft Zorginstituut Nederland onderzocht waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met psychose. In juni 2020 heeft het Zorginstituut het ‘Verbetersignalement Zorg voor mensen met psychose’ uitgebracht. Hierin staan de afspraken over verbeteringen waarmee partijen aan de slag gaan om de zorg voor mensen met psychose te kunnen verbeteren. Een van de verbeterdoelen is dat meer mensen met een psychose jaarlijks een somatische screening krijgen. Het overzicht met praktijkvoorbeelden kan behandelaren helpen om dit doel te realiseren.