Zinnige Zorg - Verbetersignalement Psychose

Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat er verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject van mensen met psychose. De afspraken om deze verbeteringen te realiseren staat in het ‘Verbetersignalement Zinnige Zorg voor mensen met psychose’, het definitieve rapport van de verdiepingsfase.

Verbeterpunten zorg voor mensen met psychose

De beoogde verbeterpunten in de zorg voor mensen met psychose zijn:

  • meer mensen met psychose krijgen cognitieve gedragstherapie als behandeling;
  • meer mensen met psychose krijgen een jaarlijkse somatische screening.

Verwachte resultaten van verbeterde zorg bij mensen met psychose

  • als meer mensen met psychose cognitieve gedragstherapie krijgen, kunnen ze beter met hun klachten omgaan, hebben ze minder depressieve klachten en minder kans op crisisopnames;
  • als meer mensen met psychose een somatische screening krijgen, worden risicofactoren voor ziekte eerder ontdekt en kan ziekte worden voorkomen of behandeld.
Deze afbeelding brengt de belangrijkste waarnemingen uit het Verbetersignalement Verbetersignalement Zorg voor mensen met psychose in beeld.

Beeld: Zorginstituut Nederland

Volgende stap: verbeteracties uitvoeren

Alle bij dit traject betrokken partijen hebben afspraken gemaakt over hoe ze de zorg voor mensen met psychose gaan verbeteren. De partijen in de zorg zijn verantwoordelijk voor de implementatie van de verbeterafspraken. Het Zorginstituut ondersteunt hierbij en zal ook de voortgang van de verbeterafspraken monitoren.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg

Zinnige zorg wil zeggen: zorg van goede kwaliteit, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. In Zinnige Zorg-projecten houdt het Zorginstituut de zorg die in het basispakket zit tegen het licht. De patiënt en de zorg die deze nodig heeft, staan daarbij centraal. Samen met betrokken partijen kijken we waar gepast gebruik van zorg beter kan. Zo kunnen we kwaliteit voor patiënten verbeteren en onnodige kosten vermijden. De Zinnige Zorg-methodiek wordt op dit moment verder ontwikkeld door het Zorginstituut. In nauwe samenwerking met diverse partners binnen de overheid en de zorg wordt inhoud en vorm gegeven aan de methodiek voor Passende zorg. Lopende Zinnige Zorg-onderzoeken vinden doorgang in het kader van Passende zorg. Het Zorginstituut blijft tijdens de implementatie de verbetermogelijkheden monitoren die zijn vastgelegd in het verbetersignalement.