Zinnige Zorg - Verbetersignalement Psychose

Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat er verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject van mensen met psychose. De afspraken om deze verbeteringen te realiseren staat in het ‘Verbetersignalement Zinnige Zorg voor mensen met psychose’, het definitieve rapport van de verdiepingsfase.

Verbeterpunten zorg voor mensen met psychose

De beoogde verbeterpunten in de zorg voor mensen met psychose zijn:

  • meer mensen met psychose krijgen cognitieve gedragstherapie als behandeling;
  • meer mensen met psychose krijgen een jaarlijkse somatische screening.

Verwachte resultaten van verbeterde zorg bij mensen met psychose

  • als meer mensen met psychose cognitieve gedragstherapie krijgen, kunnen ze beter met hun klachten omgaan, hebben ze minder depressieve klachten en minder kans op crisisopnames;
  • als meer mensen met psychose een somatische screening krijgen, worden risicofactoren voor ziekte eerder ontdekt en kan ziekte worden voorkomen of behandeld.
Deze afbeelding brengt de belangrijkste waarnemingen uit het Verbetersignalement Verbetersignalement Zorg voor mensen met psychose in beeld.

Beeld: Zorginstituut Nederland

Volgende stap: verbeteracties uitvoeren

Alle bij dit traject betrokken partijen hebben afspraken gemaakt over hoe ze de zorg voor mensen met psychose gaan verbeteren. De partijen in de zorg zijn verantwoordelijk voor de implementatie van de verbeterafspraken. Het Zorginstituut ondersteunt hierbij en zal ook de voortgang van de verbeterafspraken monitoren.

Zinnige Zorg

De verbeterafspraken over de zorg voor mensen met psychose maken deel uit van het programma Zinnige Zorg. In dit programma brengt het Zorginstituut samen met patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, zorginstellingen en zorgverzekeraars in beeld hoe de zorg die vanuit het basispakket wordt vergoed kan worden verbeterd. In elk Zinnige Zorg-project nemen we een zorggebied vanuit het perspectief van de patiënt onder de loep, vanaf het moment dat de aandoening ontstaat tot en met de nazorg.