ZorgCijfers Monitor: 3e Kwartaalbericht 2019 kostenontwikkeling Zvw en Wlz

Elke 3 maanden publiceert Zorginstituut Nederland over de verwachte kostenontwikkelingen in de zorg. Dit is de 3e financiƫle prognose van het Zorginstituut over de kosten van het basispakket (Zorgverzekeringswet) en de langdurige zorg (Wet langdurige zorg) in 2019. In deze ZorgCijfers Monitor lichten we de opvallendste kostenontwikkelingen in de 3e kwartaalstaten van 2019 toe. Ook spreken we een verwachting uit over de ontwikkeling van de kosten voor het hele jaar.