Koplopers gestart met implementatie KIK-V-methode - Artikel Zorginstituut Magazine maart 2024

Het programma KIK-V is inmiddels een begrip in de verpleeghuiszorg en gaat de implementatiefase in. KIK-V richt zich op het verlichten van administratieve lasten en het stroomlijnen van gegevensuitwisseling. Teun Koldeweij, datascientist bij ouderenorganisatie Marga Klompé, en Bastiaan van Houselt, manager Finance & Control bij Zorggroep Apeldoorn, implementeren de werkwijze in hun organisaties en zijn enthousiast over de impact. Niet gek dus dat uitbreiding naar de geestelijke gezondheidszorg (ggz), de gehandicaptenzorg en de volledige Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) wordt verkend.