De stelling van Tijn Kool: “Écht passende zorg vereist een verandering in cultuur en gedrag” - Artikel Zorginstituut Magazine maart 2024

Als hoogleraar Passende Zorg onderzoekt Tijn Kool hoe zorgverleners het best geholpen kunnen worden bij het leveren van passende zorg en het verminderen van niet-passende zorg. Volgens hem zijn we de gezondheidszorg gaan beschouwen als onbegrensd toevluchtsoord, terwijl de effectiviteit ervan wordt overschat en zorgverleners lang niet altijd aan de verwachtingen kunnen voldoen. Een maatschappijbrede gedragsverandering is noodzakelijk om kritisch te kunnen bepalen welke zorg écht passend is, voor wie en wanneer.