Infographic - Wat is passende zorg?

Passende zorg is een aanpak om ervoor te zorgen dat iedereen ook in de toekomst goede zorg kan krijgen. Dat is zorg die werkt en waarbij patiënt en zorgverlener samen beslissen. Het gaat om een ommezwaai in ons denken over zorg. Minder focus op ziekte en behandeling en meer inzet op gezondheid en wat iemand wel kan.

Passende zorg: zo houden we de zorg gezond

Deze infographic brengt in beeld wat passende zorg is.

Beeld: Zorginstituut Nederland