Pakketagenda stuurt op betere inzet personeel - Artikel Zorginstituut Magazine oktober 2023

In de zomer van 2023 publiceerde het Zorginstituut de eerste Passende zorg Pakketagenda. Doel van de agenda is het bevorderen van passende zorg en het tegengaan van niet-passende zorg. De verwachte winst zit vooral in een betere inzet van schaars zorgpersoneel. Dat verbetert de houdbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Daarnaast verwachten we dat de Pakketagenda een remmend effect heef op de kostenstijgingen in de zorg. 

Pakketagenda stuurt op betere inzet personeel
Beeld: ©Zorginstituut Nederland / Zorginstituut Nederland