Moleculaire diagnostiek voorspelt effect kankerbehandeling - Artikel Zorginstituut Magazine mei 2022

Er komen steeds meer geavanceerde kankermedicijnen die doelgericht tumorcellen op gen-niveau aangrijpen. Om het succes van deze – zeer dure – medicijnen te voorspellen, wordt in het DNA van de tumor gezocht naar zogeheten biomarkers. Dit heet ‘predictieve moleculaire diagnostiek’. Onder regie van het Zorginstituut werken betrokken veldpartijen samen aan de randvoorwaarden om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van dit onderzoek te borgen. Dit moet bijdragen aan passende zorg voor kankerpatiënten.

De foto toont blauwe DNA-strengen tegen een donkerblauwe achtergrond. Op de foto staat de tekst 'Zorginstituut Magazine'.
Beeld: ©Zorginstituut Nederland