Advies - Vergoed codeïne alleen nog voor de behandeling van ernstige, langdurige diarree

Zorginstituut Nederland heeft de minister voor Medische Zorg geadviseerd om codeïne alleen nog te vergoeden voor mensen met ernstige, langdurige diarree. Wij adviseren daarbij dat codeïne niet meer vergoed moet worden voor droge hoest, pijn en acute diarree. Als de minister ons advies overneemt, blijft codeïne alleen nog voor ernstige, langdurige diarree in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). 

Stand van zaken: advies gestuurd naar de minister

Het Zorginstituut heeft dit advies naar de minister van Medische Zorg gestuurd. De minister neemt de uiteindelijke beslissing om het medicijn wel of niet te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering.

Codeïne is bedoeld voor mensen met langdurige diarree

Codeïne is de werkzame stof. Het medicijn is een tablet. Het medicijn kan worden gebruikt bij mensen met droge hoest, pijn of diarree. 

Meer informatie voor patiënten (Apotheek.nl)
Meer informatie voor professionals (Farmacotherapeutisch Kompas) 

Advies Zorginstituut over vergoeding van codeïne

Het Zorginstituut adviseert de minister van Medische Zorg dat codeïne in het basispakket thuishoort voor de behandeling van ernstige, langdurige diarree. Langdurige diarree houdt langer aan dan 14 dagen of keert vaak terug. Als zij onvoldoende geholpen zijn met het middel loperamide, dan kunnen ze codeïne gebruiken. Het Zorginstituut concludeert dat codeïne voor deze groep mensen noodzakelijk te verzekeren zorg is en in het basispakket moet blijven. De kosten van langdurige behandeling met codeïne zijn namelijk hoog. Dat komt aan de ene kant door de lange duur van de behandeling en aan de andere kant door de hoge dosering. 

Het Zorginstituut adviseert om codeïne niet langer te vergoeden voor hoest, pijn en acute diarree. Het Zorginstituut concludeert namelijk dat codeïne geen noodzakelijk te verzekeren zorg is voor deze klachten. De redenen hiervoor zijn:

  • De aandoeningen met kortdurende klachten hebben een zeer lage ziektelast. 
  • De kosten van een kortdurende behandeling zijn laag en kunnen voor eigen rekening komen van de gebruiker. Gemiddeld zijn de kosten ongeveer € 22 per persoon per jaar. 
  • Bij acute diarree is een behandeling met medicatie meestal niet nodig. Verder is het niet aangetoond dat behandeling met codeïne leidt tot de verlichting van hoest- of pijnklachten. Wel kan een behandeling bijwerkingen geven. In de richtlijnen van Nederlandse artsen wordt codeïne daarom ook niet aangeraden voor deze klachten.

Kijk voor meer uitleg over het GVS en de bijlagen 1A, 1B en 2 op de pagina ‘Vergoeding van extramurale geneesmiddelen (GVS)’.

Voorwaarden voor vergoeding van codeïne

Voor vergoeding gelden de volgende voorwaarden:

Uitsluitend voor een verzekerde met chronische diarree die niet kan uitkomen met loperamide omdat loperamide onvoldoende effectief is gebleken of omdat loperamide door een contra-indicatie of intolerantie niet ingezet kan worden.

Meer informatie of vragen?

Hebt u vragen over dit advies? Mail uw vraag dan naar het Zorginstituut via warcg@zinl.nl. Hebt u vragen over de vergoeding van een medicijn, het eigen risico of wilt u weten of u een eigen bijdrage moet betalen? Kijk daarvoor op onze informatiepagina over eigen risico en eigen bijdrage. Of vraag het uw zorgverzekeraar.

Hoe is het advies ontstaan?

De Adviescommissie Pakket (ACP) adviseert het Zorginstituut bij de beoordeling. De minister neemt de uiteindelijke beslissing om het medicijn wel of niet te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering.

Bekijk het filmpje voor meer uitleg over hoe wij de beoordeling van geneesmiddelen aanpakken. 

Iedereen in Nederland betaalt mee aan de gezondheidszorg. Zorginstituut Nederland waakt erover dat die zorg goed én betaalbaar blijft.

Komt er bijvoorbeeld een nieuw medicijn op de markt, dan beoordelen wij of het vergoed moet worden uit het basispakket. We geven daarover advies aan de minister voor Medische Zorg.

Die beoordeling gaat zo:
Als een medicijn is goedgekeurd kan de fabrikant een aanvraag bij ons doen voor toelating tot het basispakket. Zodra we alle informatie en wetenschappelijke onderzoeken hebben ontvangen, gaan we aan de slag.
We beantwoorden vragen als:

  • Hoe ernstig is de ziekte?
  • Hoe goed werkt het medicijn?
  • Bij welke groep patiënten?
  • En, wat kost het ten opzichte van wat het oplevert voor de patiënt?

Als er al een medicijn voor de ziekte is, dan vergelijken we ze met elkaar.

Soms blijkt tijdens de beoordeling dat er onzekerheid is over hoe lang de ziekte wegblijft. Of dat het niet bij alle patiënten lijkt te werken. We adviseren dan over wie het medicijn moet krijgen.
Soms is het medicijn heel duur. Vergoeding hiervan kan dan ten koste gaan van zorg voor andere patiënten. We adviseren dan om over de prijs te onderhandelen.

Bij de beoordeling betrekken we patiëntenorganisaties, dokters en zorgverzekeraars. En we krijgen advies van twee onafhankelijke commissies:
de Wetenschappelijke Adviesraad en de Adviescommissie Pakket.

We wegen alle feiten en onzekerheden tegen elkaar af in ons advies. De minister besluit uiteindelijk of het medicijn vergoed wordt uit het basispakket.

Zo besteden we het geld voor de zorg, waar iedereen aan meebetaalt, aan goede medicijnen die het geld waard zijn.

Uitleg over vergoeden van medicijnen

Codeïne is een extramuraal geneesmiddel. Extramuraal betekent: medicijnen voor thuisgebruik die u op recept van een arts bij de apotheek kunt halen. Ze worden alleen vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering als ze in het GVS staan.