ACP-advies over axicabtagene ciloleucel (Yescarta®) voor de behandeling van lymfeklierkanker

ACP-advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over axicabtagene ciloleucel (Yescarta®). Axicabtagene ciloleucel kan worden gebruikt voor de behandeling van volwassenen met lymfeklierkanker (DLBCL en HGBL), die recidiveren binnen 12 maanden na of refractair zijn voor eerstelijns chemo-immunotherapie. De commissie heeft in haar vergadering van 3 mei 2024 gesproken over de vraag of het sluisgeneesmiddel axicabtagene ciloleucel bij genoemde indicatie opgenomen moet worden in het basispakket. Tijdens de vergadering hebben patiëntenorganisaties Stichting Hematon en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), de beroepsgroep en de fabrikant Gilead Sciences gebruikgemaakt van de mogelijkheid om in te spreken.

Advies van de ACP aan het Zorginstituut

De commissie ziet het belang dat axicabtagene ciloleucel voor de behandeling van lymfeklierkanker in de tweede lijn beschikbaar komt. Zij vindt echter dat dit alleen kan voor een maatschappelijk aanvaardbare prijs. Daarom komt zij, alles afwegende, tot het advies om axicabtagene ciloleucel niet op te nemen in het basispakket tenzij prijsonderhandeling resulteert in een daling van de prijs met ten minste 20 procent. Zo valt de ICER onder de maximale referentiewaarde van € 50.000 en is er sprake van een kosteneffectieve behandeling. De commissie adviseert tot slot om na te gaan of voorwaardelijke toelating mogelijkheden biedt om onderzoek te doen naar de (kosten)effectiviteit van axicabtagene ciloleucel voor de behandeling van lymfeklierkanker in de tweede lijn voor patiënten boven de 70 jaar, die niet fit zijn voor stamceltransplantatie maar wel fit zijn voor CAR-T.