ACP-advies over vergoeden codeïne

ACP-advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over een (gedeeltelijk) uitstroomadvies van codeïne. Dit is het eerste geneesmiddel dat is getoetst aan het 'Afwegingskader noodzakelijk te verzekeren zorg' dat het Zorginstituut eind 2023 op verzoek van VWS heeft uitgebracht. De commissie heeft in haar vergadering van 8 maart 2024 gesproken over de vraag of zij kan instemmen met een (gedeeltelijk) uitstroomadvies van codeïne. Tijdens de vergadering heeft KNMP, de beroepsorganisatie voor apothekers in Nederland, gebruikgemaakt van de mogelijkheid om in te spreken.

Advies van de ACP aan het Zorginstituut

De commissie steunt het uitstroomadvies, wat inhoudt dat codeïne alleen voor de indicatie chronische diarree in het basispakket blijft. Zij heeft hierbij 2 aandachtspunten:

  1. Kijk goed naar de uitvoerbaarheid van het plaatsen op bijlage 2 met extra voorwaarden;
  2. Het is van belang dat de UR-afleverstatus van codeïnetabletten gehandhaafd blijft om te voorkomen dat ongewenste maatschappelijke effecten optreden, zoals verslaving. UR is de afkorting van 'uitsluitend recept'. Het betekent dat een medicijn alleen op recept verkrijgbaar mag zijn. Het is bekend dat in sommige landen, waar codeïne in tabletvorm vrij verkrijgbaar is, dit tot veel gezondheidsproblemen leidt. Codeïnetabletten zouden daarom niet als zelfzorgproduct beschikbaar moeten komen.